Strategija za mlade Općine Novi Grad Sarajevo 2014-2020

Odluka o pristupanju izradi lokalnog akcionog plana zapošljavanja u općini Novi Grad Sarajevo 2017-2020.