Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za period 2017-2020.godine

Strategija razvoja Općine Novi Grad Sarajevo 2014-2020.godine