Grafički prikaz broja zaposlenih na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo

Grafički prikaz predstavlja kontinuirano povećanje broja zaposelnih na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo.

Dijagram izveden na bazi pokazatelja za period januar 2012-2016.godina

Podaci preuzeti iz Biltena Federalnog Zavoda za statistiku.