Potencijali-radna snaga

Kvalifikaciona struktura dostupne radne snage

Kvalifikaciona struktura dostupne radne snage na dan 05.10.2016.godine

Obrazovnih institucija na području Sarajeva:

  • Visoko obrazovanje: 37
  • Srednje obrazovanje: 39

Starosna struktura na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo

Grafički prikaz starosne strukture na dan 30.06.2015.godine

Starosna struktura na dan 15.06.2015.godine

  • Postotak učešća registrovanih nezaposlenih lica u broju radno aktivnog stanovništva (od 15 do 65) na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo iznosi 23,06 %.
  • Stopa nezaposlenosti 22,99 %
  • Prosječna neto plata 863 KM
  • Porez na dohodak 10%

 

 

 

 

Statistički pokazatelji

 

Statistički pokazatelji

Postotak učešća registrovanih nezaposlenih lica u broju radno aktivnog stanovništva (od 15 do 65) na teritoriji općine Novi Grad Sarajevo iznosi 23,06 %

Stopa nezaposlenosti 22,99%

Prosječna neto plaća 863 KM

Porez na dohodak 10%

Izvor: Federalni zavod za statistiku