Plan javnih nabavki

IZVOD IZ PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU
 
 
 
 
 
 
 
R.B.

PREDMET NABAVKE

Vrijednost nabavke bez PDV-a
Vrijednost nabavke s PDV-om
Planirani iznos budžetom
Vrsta postupka
Rok za pokretanje postupka
1

Izvođenje radova na redovnom održavanju, lokalnih i nekategorisanih cesta na području Općine Novi Grad Sarajevo

213.675,21
250.000,00
680.000,00
Otvoreni postupak
Mart
2

Izvođenje radova na sanaciji i rekonstrukciji nekategorisanih cesta na području Općine Novi Grad Sarajevo

367.521,37
430.000,00
680.000, 00
Otvoreni postupak
Mart
3

Sanacija pješačke zone Neđarići –RTV Dom uključujući odmorišta

196.581,20
230.000,00
150.000,00
Otvoreni postupak
Mart
4

Izgradnja biciklističke staze Neđarići-Dobrinja

170.940,17
200.000,00
200.000, 00
Otvoreni postupak
Mart
5

Rekonstrukcija Teheranskog trga uključujući i ul Hasana Sućeske

102.564,10
120.000,00
120.000, 00
Otvoreni postupak
Mart
6

Rekonstrukcija saobraćajnica i trgova C faza Al.Polje

170.940,17
200.000,00
200.000, 00
Otvoreni postupak
April
7

Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Amira Krupalije

85.470,09
100.000,00
100.000,00
Otvoreni postupak
Mart
8

Izgradnja kanalizacione mreže u ul. Vejsila Čurčića i Kodžina

85.470,09
100.000,00
100.000,00
Otvoreni postupak
April
9

Izgradnja separatne kanalizacione mreže u ulici Atife Karalić čikma

85.470,09
100.000,00
100.000,00
Otvoreni postupak
April
10

Izgradnja javne rasvjete na području općine Novi Grad          

170.940,17
200.000,00
300.000,00
Otvoreni postupak
Mart
11

Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja, krovova i fasada

213.675,21
250.000,00
250.000,00
Otvoreni postupak
Maj
12

Izgradnja sportskog igrališta u ul. Hekim Oglu Alipaše

85.470,09
100.000,00
100.000,00
Otvoreni postupak
Juli
13

Rekonstrukcija i izgradnja dječijih igrališta na području Općine

81.111,11
94.900,00
160.000,00
Otvoreni postupak
Juni
14

Izgradnja i sanacija pješačkih staza i trotoara, stepeništa i rukohvata

85.470,09
100.000,00
100.000,00
Otvoreni postupak
April
15

Izgradnja sadrzaja u okviru Centra za edukaciju sport i rekreaciju „Safet Zajko“:                                                         -teniski vanjski tereni (x2)

85.470,09
100.000,00
730.000,00
Otvoreni postupak
Maj
16

Izgradnja sadržaja u okviru Centra za edukaciju sport i rekreaciju „Safet Zajko“:                                                     - sanacija i adaptacija postojećih objekata

273.504,27
320.000,00
730.000,00
Otvoreni postupak
Maj
17

Sanacija i rekonstrukcija objekta skladišta Službe Civilne zaštite u Centru Safet Zajko

111.111,11
130.000,00
130.000,00
Otvoreni postupak
Mart
18

Sredstva za rekonstrukciju i investiciono održavanje poslovnih prostora, garaža i hitne intervencije

170.940,17
200.000,00
200.000,00
Otvoreni postupak
April
19

Izgradnja objekta Sportsko rekreacionog centra Dobrinja I faza

341.880,34
400.000,00
400.000,00
Otvoreni postupak
      April
20

Rekonstrukcija i investiciono održavanje općinskih objekata

102.564,10
120.000,00
150.000,00
Otvoreni postupak
      Juni
21

Sanacija V sprata općine

196.581,20
230.000,00
230.000,00
Otvoreni postupak
    Mart
22

Nabavka kancelarijskog namještaja

62.393,16
73.000,00
304.000,00
Otvoreni postupak
Juni
23

Nabavka računarske opreme za Jedinstveni Općinski organ uprave

116.239,32
136.000,00
304.000,00
Otvoreni postupak
Mart
24

Prevencija i saniranje šteta nastalih prirodnih i drugih nepogoda za potrebe zaštite i spašavanja

85.470,09
100.000,00
100.000,00
Otvoreni postupak
April
25

Nabavka užina za socijalno ugrožene učenike sa područja Općine Novi Grad Sarajevo

94.017,09
110.000,00
110.000,00
otvoreni postupak
Mart
26

Pružanje usluge izrade ostale projektne dokumentacije

73.931,62
86.500,00
145.000,00
Otvoreni postupak
Februar
27

Nabavka goriva za potrebe Civilne zaštite

85.470,09
100.000,00
215.000,00

Otvoreni postupak

Mart
28

Izrada elaborata za poslovne zone

51.282,05
60.000,00
60.000,00
Otvoreni postupak
August
29

Nabavka goriva i maziva za potrebe Općine

51.282,05
60.000,00
215.000,00
Otvoreni postupak
Mart
30

Nabavka kancelarijskog materijala

85.470,09
100.000,00
280.000,00
Otvoreni postupak
Novembar