Press

Kantonalni Sud odbio žalbu bivših vlasnika zemljišta: Nastavlja se izgradnja bazena na Dobrinji


Kantonalni Sud u Sarajevu, nakon nešto više od godinu i po, odbio je žalbu bivših vlasnika dijela zemljišta na kojem će se graditi otvoreni bazen sa pratećim sadržajima na Dobrinji. Pripremni radovi i geološka ispitivanja tla na lokaciji bazena započeli su prošle godine, međutim zbog žalbe nekadašn...
15-09-2017 13:47:50 by Press

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka goriva i maziva za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka goriva i maziva za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
15-09-2017 10:05:04 by admin

Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na vanjskom uređenju i fiskulturnoj sali OŠ "Dobroševići"


Obavještenje o dodjeli Ugovora - Izvođenje radova na vanjskom uređenju i fiskulturnoj sali OŠ "Dobroševići"
15-09-2017 10:03:01 by admin

Izložba "Zaboravljena Bosna" autora Emila Balcareka otvorena u Galeriji Općine Novi Grad


Izložba fotografija Emila Balcareka „Zaboravljena Bosna“, izložena je u Galeriji Općine Novi Grad Sarajevo i može se pogledati do 20. septembra, radnim danima od 9 do 16 sati. Izložba predstavlja kolekciju fotografija Emila Balcareka, oficira austrougarske vojske, koji je kao poručnik početkom 20....
14-09-2017 16:27:06 by Press

Općina Novi Grad Sarajevo donirala vozilo Domu zdravlja Uzunovići - Stolac


Predstavnicima Doma zdravlja Uzunovići – Stolac danas je uručeno vozilo za kućne posjete, koje je donirala Općina Novi Grad Sarajevo. Ključeve automobila direktoru Doma zdravlja dr. Alisu Bolobanu uručio je predsjedavajući Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo dr. Rusmir Baljić. Obzirom da ova zdrav...
13-09-2017 16:53:18 by Press

J A V N I P O Z I V vlasnicima nekretnina u obuhvatu Regulacionog plana „TMZ Feroelektro“


Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst, 2/17), člana 33.  stav (3) i (4) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 24/17) i Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana...
13-09-2017 16:21:52 by admin

Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji distributivno-dovodnog cjevovoda DN 300mm na potezima Butile-Rajlovac - ul.Franje Kluza i na izgradnji dovodnog cjevovoda DN 200mm do pumpne stanice "Briješće"


Odluka - Izvođenje radova na rekonstrukciji distributivno-dovodnog cjevovoda DN 300mm na potezima Butile-Rajlovac - ul.Franje Kluza i na izgradnji dovodnog cjevovoda DN 200mm do pumpne stanice "Briješće"
13-09-2017 11:41:13 by admin

Odluka - Nabavka paketa za pomoć raseljenim licima sa pravom na prehranu


Odluka - Nabavka paketa za pomoć raseljenim licima sa pravom na prehranu
13-09-2017 11:33:40 by admin

Odluka - Nabavka užina za socijalno ugrožene učenike sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka užina za socijalno ugrožene učenike sa područja Općine Novi Grad Sarajevo
12-09-2017 13:36:21 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenog objekta u ulici Salke Lagumdžije 1,3,5,7 i 2,4,6,8


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Vršenje usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i redizajn fasade stambenog objekta u ulici Salke Lagumdžije 1,3,5,7 i 2,4,6,8
12-09-2017 13:32:57 by admin

Počela rekonstrukcija ulice Ramiza Salčina


Počeli su radovi na rekonstrukciji ulice Ramiza Salčina, koja se spaja sa dijelom saobraćajnice koji je priključen na A trnasverzalu kod kružnog toka na Mojmilu. Radovi se izvode u sklopu investicionog održavanja ulica i lokalnih puteva na području općine Novi Grad Sarajevo - LOT-1. Radit će se te...
12-09-2017 11:41:08 by Press

JAVNI POZIV za odabir banke za plasiranje kreditne linije za subvencioniranje dijela kamate stambenih kredita mladima sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06 i 51/09), člana 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:30/09-novi prečišćeni tekst i 2/17), člana 5. Odluke o subvencioni...
11-09-2017 15:48:26 by admin

Sjećanje na građane poginule u neposrednoj blizini stambene zgrade u ulici Semira Frašte broj 4


Na današnji dan, prije 25 godina, od posljedica dvije granate koje su pale u ulici Semira Frašte iza broja 4, poginulo je šest osoba, među kojima je jedan trinaestogodišnji dječak, te još dva člana porodice Kunovac. Osmog septembra 1992. godine, stanari zgrade u ulici Semira Frašte pripremali su ve...
08-09-2017 15:17:52 by Press

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Nabavka školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Nabavka školskog pribora za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja općine Novi Grad Sarajevo
08-09-2017 12:26:47 by admin

U Galeriji Općine Novi Grad izložba "Gazi Husrev-begova biblioteka u misiji nauke i kulture"


Povodom obilježavanja jubileja 480. godina postojanja i djelovanja Gazi Husrev-begove biblioteke u Galeriji Općine Novi Grad Sarajevo jučer je otvorena izložba „Gazi Husrev-begova biblioteka u misiji nauke i kulture“. Otvorena je do srijede, 13. septembra, a građani je mogu posjetiti radnim danima,...
08-09-2017 12:09:28 by Press

Počinje gradnja sportske dvorane u školi u Dobroševićima


Nakon izgradnje i stavljanja u funkciju novog dijela škole u Dobroševićima koja odnedavno nosi ime „Mustafa Busuladžić“, uskoro bi trebala početi i izgradnja sportske dvorane u ovoj školi. Općina Novi Grad Sarajevo provela je proceduru javne nabavke, a sa izabranim izvođačem radova firmom G.D. kons...
07-09-2017 12:22:01 by Press

Potpisan sporazum o sufinansiranju rekonstrukcije ulice Avde Palića u Zabrđu


Sporazum o sufinansiranju rekonstrukcije ulice Avde Palića u Zabrđu, potpisan je danas u Općini Novi Grad Sarajevo.  Sporazum su potpisali načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo Nermin Drnda. Riječ je o ulici koja se nalazi na području Općin...
06-09-2017 14:49:52 by

JAVNI POZIV - GASTROID CENTAR raspisuje konkurs za upis polaznika na obuku za konobara/-icu


Gastroid centar za obuke u hotelijerstvu i ugostiteljstvu u saradnji s referentnim poslodavcima, i uz financijsku podršku Općine Novi Grad Sarajevo, raspisuje konkurs za obavljanje 2-mjesečne dinamične obuke za zanimanje konobara/-ice u centru Gastroid, i prakse kod potencijalnog poslodavca. Po uspj...
06-09-2017 14:00:38 by admin

Izvještaj o provednom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Rajlovačka


Izvještaj o provednom postupku javne nabavke -  Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Rajlovačka
06-09-2017 10:45:58 by admin

Pri kraju radovi na izgradnji Doma oslobodilaca, na Golom brdu planirana rekonstrukcija tranšea i rovova


Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka obišli su sa saradnicima Dom oslobodilaca na Žuči, čija se izgradnja privodi kraju i lokalitet Golog brda, gdje je planirana rekonstrukcije tranšea i rovova. Dom oslobodilaca ulazna je kapija za budući memorijal...
05-09-2017 16:30:56 by Press