Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata
25-08-2016 10:16:46 by Press

Počela ugradnja pumpne stanice ispod podvožnjaka u Buča Potoku


Nakon dugogodišnjeg problema plavljenja podvožnjaka u Buča Potoku, danas je počela ugradnja pumpne stanice na ovoj lokaciji. Početak radova bio je planiran za ponedjeljak (22.08.2016.), ali zbog loših vremenskih uslova to nije bilo moguće, obzirom da predviđeni radovi zahtjevaju suho vrijeme.  Kako...
24-08-2016 12:34:08 by Press

Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača


Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača
23-08-2016 13:42:38 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - izvođenje hortikulturnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - izvođenje hortikulturnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"
23-08-2016 13:12:47 by Press

Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača


Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača
23-08-2016 13:07:27 by Press

Poziv vlasnicima ruševnog objekta „Pijaca” u ulici Safeta Hadžića bb, Sarajevo


Služba za inspekcijske poslove Općine Novi Grad Sarajevo obratila se Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za uklanjanje legalne građevine „Pijaca“ u ulici Safeta Hadžića bb, koja se nalazi na zeml...
23-08-2016 08:58:02 by Press

Obilježena 24. godišnjica od pogibije komandanta Teritorijalne odbrane Općine Novi Grad: Ramiz Salčin bio je veliki čovjek, borac sa neviđenom hrabrošću i snagom


Danas su se navršile 24 godine od pogibije Ramiza Salčina, ratnog komandanta Općinskog štaba Teritorijalne odbrane Novi Grad, dobitnika najvećeg ratnog priznanja “Zlatni ljiljan” i ordena oslobodilačkog rata “Zlatni grb s mačevima”. Tim povodom, delegacija Općine Novi Grad Sarajevo predvođena načel...
22-08-2016 13:59:31 by Press

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - izvođenje radova na hitnim intervencijama i ostalim radovima na cestama na području općine Novi Grad Sarajevo


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - izvođenje radova na hitnim intervencijama i ostalim radovima na cestama na području općine Novi Grad Sarajevo
22-08-2016 13:49:07 by Press

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu izvođenje radova na izgradnji ograde na šehidskom mezarju u "Buča Potoku"


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu izvođenje radova na izgradnji ograde na šehidskom mezarju u "Buča Potoku"
22-08-2016 13:18:21 by Press

Potpisan sporazum za realizaciju treće faze projekta gasifikacije Dobroševića i Ahatovića


Sporazum o sufinansiranju treće faze izgradnje primarne distributivne gasne mreže u naseljima Ahatovići, Bojnik i Dobroševići, potpisali su danas u zgradi Općine Novi Grad, općinski načelnik Semir Efendić, direktorica KJKP „Sarajevogas“ Nihada Glamoč i izvršni direktor u „Sarajevogasu“ Mehmedalija S...
22-08-2016 12:48:43 by Press

Potpisani ugovori za izgradnju kanalizacione mreže u ulicama Kodžina, Vejsila Ćurčića i Atife Karalić - čikma u Švrakinom Selu i Prnjavorskoj na Aneksu


Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić potpisao je danas ugovore za izvođenje radova na izgradnji separatne i oborinske kanalizacione mreže u Švrakinom Selu i na Aneksu. Riječ je o tri izuzetno značajna infrastrukturna projekta, čijom realizacijom će biti riješen dugogodišnji problem stan...
19-08-2016 13:48:39 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na nužnim opravkama na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja, krovova i fasada


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na nužnim opravkama na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja, krovova i fasada
19-08-2016 13:17:27 by

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - nabavka užina za socijano ugrožene učenike sa područja općine Novi Grad Sarajevo i sendviča za manifestacije u organizaciji Općine


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - nabavka užina za socijano ugrožene učenike sa područja općine Novi Grad Sarajevo i sendviča za manifestacije u organizaciji Općine
19-08-2016 13:08:45 by

Načelnik Smir Efendić predvodio delegaciju bh. općina u Turskoj


Delegacija bosanskohercegovačkih općina i članica Unije turskih gradova (TDBB), na čelu sa načelnikom Općine Novi Grad Sarajevo i članom Upravnog odbora Unije turskih gradova (TDBB) Semirom Efendićem, boravila je u Turskoj, gdje je potpisan protokol o saradnji na izgradnji Mosta prijateljstva u Dobo...
18-08-2016 15:24:45 by Press

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - izvođenje radova na rekonstrukciji objekta vrtića "Vjeverica"


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - izvođenje radova na rekonstrukciji objekta vrtića "Vjeverica"
18-08-2016 13:02:07 by

Nova signalizacija na semaforu kod mosta „Žilavka“ u Buča Potoku ubrzat će protok saobraćaja: Zeleno svjetlo za vozače otvoreno sve dok pješak ne pritisne taster za prelazak ulice


Na semaforu kod mosta "Žilavka" u Buča Potoku postavljena je nova signalizacija, tzv. induktivna petlja za detekciju vozila, čime je poboljšan protok saobraćaja u ovom dijelu Novog Grada. Inače, to je prva induktivna petlja postavljena u općini Novi Grad.  Semafor na raskrsnici ulica Safeta Za...
17-08-2016 14:15:50 by Press

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - Izvođenje radova na adaptaciji prostorija u sklopu objekta đački dom "ŽIŠ" za potrebe vrtića


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - Izvođenje radova na adaptaciji prostorija u sklopu objekta đački dom "ŽIŠ" za potrebe vrtića
17-08-2016 11:13:58 by

Asfaltiran dio ulice Numan-paše Ćuprilića u Naselju heroja Sokolje


Stanovnici ulice Numan-paše Ćuprilića od broja 136 do broja 170 u Naselju heroja Sokolje prvi put su ispred svojih kuća dobili asfalt. Radovi su izvedeni u okviru projekta sanacije i asfaltiranja cesta, koje finansira Općina Novi Grad, a  za čiju realizaciju je odabrana firma „Sarajevopu...
16-08-2016 15:15:08 by Press

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji natkrivenih niša i podzemnih kontejnera za diferencijalno prikupljanje otpada


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji natkrivenih niša i podzemnih kontejnera za diferencijalno prikupljanje otpada
16-08-2016 11:03:28 by

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Semaforizacija raskrsnica ulica "Safeta Hadžića" i "Sulejmana Paćariza Hodže"


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Semaforizacija raskrsnica ulica "Safeta Hadžića" i "Sulejmana Paćariza Hodže"
15-08-2016 11:10:40 by