Javne nabavke

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na sanaciji, adaptaciji i investicionom održavanju skloništa


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na sanaciji, adaptaciji i investicionom održavanju skloništa
08-02-2017 10:09:36 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Čišćenje korita rijeke Bosne od Partizanskog mosta općine Novi Grad Sarajevo od profila P39 od P34 u dužini cca 180m


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Čišćenje korita rijeke Bosne od Partizanskog mosta općine Novi Grad Sarajevo od profila P39 od P34 u dužini cca 180m
07-02-2017 10:14:10 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Pružanje usluge prevoza za učenike osnovne škole "Osman Nuri Hadžić"


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Pružanje usluge prevoza za učenike osnovne škole "Osman Nuri Hadžić"
02-02-2017 13:47:16 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji parkovskog mobilijara


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji parkovskog mobilijara
18-01-2017 10:30:42 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka sadnog materijala- visokostablašica


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka sadnog materijala- visokostablašica
16-01-2017 09:36:47 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke- Nabavka profesionalnih aparata za isušivanje vlage


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke- Nabavka profesionalnih aparata za isušivanje vlage
12-01-2017 13:13:19 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na sanaciji i izradi poda u garažno - magacinskom prostoru civilne zaštite


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na sanaciji i izradi poda u garažno - magacinskom prostoru civilne zaštite
30-12-2016 11:40:52 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka košnica i pčelarske opreme


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka košnica i pčelarske opreme
05-12-2016 10:58:23 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka sadnog materijala - jagodasto voće


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Nabavka sadnog materijala - jagodasto voće
24-11-2016 13:13:31 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji rampi za invalidna lica na području Općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji rampi za invalidna lica na području Općine Novi Grad Sarajevo
17-11-2016 13:03:09 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji polupodzemnih kontejnera za diferencijalno prikupljanje otpada na području Općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji polupodzemnih kontejnera za diferencijalno prikupljanje otpada na području Općine Novi Grad Sarajevo
11-11-2016 14:57:18 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Pružanje usluge prevoza za učenike OŠ "Sokolje"


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Pružanje usluge prevoza za učenike OŠ "Sokolje"
10-11-2016 14:46:21 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje građevinskih radova na izgradnji primarne distributivne gasne mreže za naselja Ahatovići, Bojnik i Dobroševići (II faza)


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje građevinskih radova na izgradnji primarne distributivne gasne mreže za naselja Ahatovići, Bojnik i Dobroševići (II faza)
07-11-2016 12:50:58 by Press

informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja


informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
27-10-2016 15:13:10 by Press

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja


Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
21-10-2016 15:37:20 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji reklamnih sadržaja i panoa u Centru za edukaciju sport i rekreaciju "Safet Zajko"


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji reklamnih sadržaja i panoa u Centru za edukaciju sport i rekreaciju "Safet Zajko"
14-10-2016 12:07:03 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji hair česme kod dvorane "Srce" u Buča Potoku


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na izgradnji hair česme kod dvorane "Srce" u Buča Potoku
12-10-2016 11:45:28 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji lifta u objektu Općine Novi Grad Sarajevo po osnovnom ugovoru


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji lifta u objektu Općine Novi Grad Sarajevo po osnovnom ugovoru
06-10-2016 13:38:44 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta skladišta službe civilne zaštite po osnovnom ugovoru


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta skladišta službe civilne zaštite po osnovnom ugovoru
05-10-2016 13:25:37 by Press

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na hitnim intervencijama i ostalim radovima na cestama na području Općine Novi Grad Sarajevo


Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na hitnim intervencijama i ostalim radovima na cestama na području Općine Novi Grad Sarajevo
04-10-2016 12:58:41 by Press