Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Pružanje usluge obezbjeđenja prevoza učenika iz osnovnih škola za manifestacije od značaja za općinu