Obavještenje o promjeni adrese na kojoj se preuzima pomoć za prehranu djeteta za majke - dojilje

Obavještavamo majke - dojilje da je adresa na kojoj se preuzima pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majku- dojilju promijenjena.

Dakle, preuzimanje, koje je do sada bilo u Atomskom skloništu na Mojmilu, sada će se vršiti u Rajlovcu kod Velproa.

Dodjela se vrši od 15- tog do 25- tog u mjesecu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  S poštovanjem,

Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo