Obavještenje

Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica, da će se dana       06.03.2018. godine (utorak) sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97), održati javna tribina na temu: Osnovna koncepcija Regulacionog plana "Švrakino selo - Mlakve".

 

Grafički prilog Osnovne koncepcije Regulacionog plana “Švrakino selo - Mlakve” – karta urbanističkog rješenja, će do 06.03.2018. godine biti izložen u prostorijama Mjesne zajednice “Aneks”, ul. Prijedorska br. 14a, i u holu Općine Novi Grad Sarajevo, kako bi se mogao izvršiti uvid u isti.

Pozivamo građane kao i zainteresovana pravna lica da prisustvuju javnoj tribini, te daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na Osnovnu koncepciju Regulacionog plana " Švrakino selo - Mlakve".

 

S poštovanjem,

                                                                  Općina Novi Grad Sarajevo

                                                                  Služba za urbanizam, imovinsko-pravne,

                                                                  stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina