Javna tribina o Prijedlogu izmjena i dopuna UP "Trg solidarnosti A faza - Alipašino Polje"

Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica, da će se dana 03.05.2017. godine (srijeda) sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (Bulevar Meše Selimovića br. 97), održati javna tribina na temu:

 

  • Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Trg Solidarnosti A faza – Alipašino polje” – po skraćenom postupku

 

Pozivamo građane kao i zainteresovana pravna lica da prisustvuju javnoj tribini u cilju upoznavanja sa Prijedlogom planskog dokumenta.