Obavještenje o održavanju javne tribine o osnovnoj koncepciji RP "Švrakino Selo - Aneks"

Obavještavamo građane i zainteresirana pravna lica, da će se u četvrtak, 19.05.2016. godine, sa početkom u 17 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97), održati javna tribina o temi: Osnovna koncepcija Regulacionog plana "Švrakino Selo - Aneks".

Pozivamo građane kao i zainteresirana pravna lica da prisustvuju javnoj tribini, te daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na osnovnu koncepciju Regulacionog plana "Švrakino Selo - Aneks".

Općina Novi Grad Sarajevo
Služba za urbanizam, imovinsko-pravne,
geodetske poslove i katastar nekretnina