Obavještenja

Javna tribina o Prijedlogu izmjena i dopuna UP "Trg solidarnosti A faza - Alipašino Polje"


Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica, da će se dana 03.05.2017. godine (srijeda) sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (Bulevar Meše Selimovića br. 97), održati javna tribina na temu:   Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Trg S...
24-04-2017 09:30:10 by Press

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU EDUKACIJE ”PROIZVODNJA I PRERADA MLIJEKA”


U skladu sa Strategijom razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period od 2014-2020. godine, i Kalendarom edukacija i tematskih predavanja iz oblasti poljoprivredne proizvodnje za 2017.godinu  Općina Novi Grad Sarajevo   organizuje besplatnu edukaciju „Proizvodnja i prerada mlijeka”. Cilj edukacije je...
18-04-2017 09:36:41 by admin

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja


Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
29-03-2017 16:01:30 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Održavanje softwerskih aplikacija za obračun plaća uposlenika i obraćun naknade vijećnicima, ugovora o djelu i autorskih honorara


Obavještenje o dodjeli ugovora - Održavanje softwerskih aplikacija za obračun plaća uposlenika i obraćun naknade vijećnicima, ugovora o djelu i autorskih honorara
01-02-2017 10:22:50 by Press

OBAVJEŠTENJE O UPISU PROMJENA U REGISTAR POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I REGISTAR KLIJENATA


Obavještavaju se  osobe upisane  u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  u nadležnoj općinskoj službi za poljoprivredu Općine Novi Grad Sarajevo  da imaju zakonsku obavezu da do 31.03. tekuće godine, u skladu sa članom 14. i 21. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gazd...
06-01-2017 12:23:15 by Press

OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE


“Obavještavamo građane da je Općina Novi Grad Sarajevo u skladu sa članom 46. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 7/05), poduzela aktivnosti za pokretanje inicijative za korekciju Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Alipašin Most VII“ – zona “C” (“Službene novine K...
30-12-2016 17:38:28 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji uličnog cjevovoda za poslovnu zonu Bačići


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji uličnog cjevovoda za poslovnu zonu Bačići
28-12-2016 11:20:20 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora- Nabavka dodatnih usluga održavanja motornih vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo po osnovu ugovora


Obavještenje o dodjeli ugovora- Nabavka dodatnih usluga održavanja motornih vozila za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo po osnovu ugovora
27-12-2016 11:10:10 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji prizemlja u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji prizemlja u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo
23-12-2016 09:21:22 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Dodatna isporuka materijala za održavanje higjene za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo


Obavještenje o dodjeli ugovora - Dodatna isporuka materijala za održavanje higjene za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo
09-12-2016 11:02:01 by Press

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade


Skupština Kantona Sarajevo je na 20. radnoj sjednici, održanoj dana 19.10.2016. godine Zaključkom broj: 01-02-30663/16 utvrdila Nacrt Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade i uputila ga u javnu raspravu u trajanju od 60 dana. Shodno navedenom, obavještavamo javnost da će se, u srijedu 1...
07-12-2016 13:16:16 by Press

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo


Skupština Kantona Sarajevo je na 20. radnoj sjednici, održanoj 19.10.2016. godine Zaključkom broj: 01-02-30662/16 utvrdila Nacrt Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo i uputila ga u javnu raspravu u trajanju od 60 dana.   Shodno navedenom, obavještavamo javnost da će se, u srijedu 14.12.2...
07-12-2016 12:57:38 by Press

OBAVJEŠTENJE o javnom uvidu i javnoj raspravi o Nacrtu RP "Rajlovac III"


O B A V J E Š T E NJ E     Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Nacrt Regulacionog plana "Rajlovac III", utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, stavlja na javni uvid od  14.11. do 14.12.2016. godine u terminu od 8,30 do 15,00 sati, u MZ ”Naselje heroja Sokolje”...
14-11-2016 11:18:29 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice sa potpornim zidom u ul. Ragiba Džinde - Općina Novi Grad Sarajevo po osnovu ugovora


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih radova na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnice sa potpornim zidom u ul. Ragiba Džinde - Općina Novi Grad Sarajevo po osnovu ugovora
10-11-2016 14:40:58 by Press

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na sanaciji i rekonstrukciji igrališta u krugu OŠ "Behaudin Selmanović" po osnovnom ugovoru


Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na sanaciji i rekonstrukciji igrališta u krugu OŠ "Behaudin Selmanović" po osnovnom ugovoru
09-11-2016 14:34:48 by Press

Lista kandidata kojima je odobren novčani podsticaj


Lista kandidata kojima je odobren novčani podsticaj
02-09-2016 09:55:22 by Press

Obavještenje građanima o ažuriranju podataka katastra i zemljišne knjige o nekretninama


Podsjećamo građane da je u toku implementacija projekta ažuriranja podataka katastra i zemljišne knjige o nekretninama na području Federacije Bosne i Hercegovine. Općina Novi Grad Sarajevo jedna je od 13 općina koja je sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko – pravne poslove potpisala...
10-07-2016 16:00:00

Obavještenje o javnom uvidu u Nacrt RP "Alipašin Most VI"


Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Nacrt Regulacionog plana "Alipašin Most VI", utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, stavlja na javni uvid od 24.06. do 24.07.2016. godine u terminu od 8,30 do 15 sati, u MZ ”Alipašin Most II” ul. Kasima H...
23-06-2016 16:00:00

Obavještenje o javnom uvidu u Nacrt RP "Alipašin Most V"


Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Nacrt Regulacionog plana "Alipašin Most V", utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, stavlja na javni uvid od 24.06. do 24.07.2016. godine u terminu od 8,30 do 15 sati, u MZ ”Alipašin Most II” ul. Kasima Ha...
23-06-2016 16:00:00

Obavještenje građanima o održavanju javne tribine: Osnovna koncepcija Regulacionog plana "Bojnik II"


Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica, da će se dana 08.07.2016. godine (petak) sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97), održati javna tribina na temu: Osnovna koncepcija Regulacionog plana "Bojnik II&...
20-06-2016 16:00:00