Obavještenja

Obavještenje


Obavještavaju se  poljoprivredna gazdinstva i klijenti  upisani  u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata  u nadležnoj općinskoj službi za poljoprivredu Općine Novi Grad Sarajevo  da imaju zakonsku obavezu da do 31.03. tekuće godine, u skladu sa članom 14. i 22. Pravilnika o upisu...
15-03-2018 11:37:48 by Press

Obavještenje


Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica, da će se dana       06.03.2018. godine (utorak) sa početkom u 17,00 sati u sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo (ul. Bulevar Meše Selimovića br. 97), održati javna tribina na temu: Osnovna koncepcija Regulacionog plana "Švrakino selo...
23-02-2018 16:28:44 by Press

Obavještenje za korosnike prava po osnovu Federalnog zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica


Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo Općine Novi Grad Sarajevo – Odsjek za boračka pitanja obavještava korisnike prava po osnovu Zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica da se što prije jave u nadležnu općinsku Službu radi identifikacije prava po osnovu navede...
14-02-2018 16:27:39 by Press

Obavještenje o promjeni adrese na kojoj se preuzima pomoć za prehranu djeteta za majke - dojilje


Obavještavamo majke - dojilje da je adresa na kojoj se preuzima pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majku- dojilju promijenjena. Dakle, preuzimanje, koje je do sada bilo u Atomskom skloništu na Mojmilu, sada će se vršiti u Rajlovcu kod Velproa. Dodjela se vrši od 15- tog...
31-01-2018 16:16:43 by Press

Obavještenje o pokretanju Javne rasprave o Nacrtu Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju


U prilogu ovog akta dostavlja se Nacrt Odluke o podsticajima privredi i zapošljavanju na teritoriju Općine Novi Grad Sarajevo, usvojene na 13.sjednici Općinskog vijeća, radi objave na službenoj Web stranici Općine Novi Grad Sarajevo u trajanju od 15 dana javne rasprave . Subjekti javne rasprave su:...
29-01-2018 13:09:46 by Press

Lista podnosioca aplikacija koji su ostvarili pravo na dodjelu plastenika površine 50m2 na osnovu javnog poziva objavljenog 31.10.2017.godine


Lista podnosioca aplikacija koji su ostvarili pravo na dodjelu plastenika površine 50m2 na osnovu javnog poziva objavljenog 31.10.2017.godine Lista podnosioca aplikacija koji nisu ostvarili pravo na dodjelu plastenika površine 50m2 na osnovu javnog poziva objavljenog 31.10.2017.godine
30-11-2017 14:34:23 by admin

Obavještenje o evidenciji stanovništva


Poštovani građani, Obavještavamo vas da je Služba za lokalnu samoupravu Općine Novi Grad Sarajevo pripremila novi Program evidencije stanovništva u mjesnim zajednicama s ciljem reevidencije prijavljenih građana u mjesnim zajednicama. S tim u vezi, a u cilju kvalitetnijeg vođenja evidencije stanovn...
28-11-2017 16:23:04 by admin

OBAVJEŠTENJE


Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja Općine Novi Grad Sarajevo da su, u skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/10) kao i članom 6. Pravilnika o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po m...
13-11-2017 09:28:06 by Press

Rezultati javnog poziva za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2


Rezultati javnog poziva  za podsticaj plasteničkoj proizvodnji - ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2   U skladu sa čl. 5 Pravilnika o utvrđivanju uslova za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika površine 50m2 broj 02/03-24-14629 od 24.08.2017. godine, dostavljenog Izvještaja o...
30-10-2017 12:14:33 by admin

OBAVJEŠTENJE


Obavještavaju se građani i pravna lica, da se za potrebe izrade Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Hepok – Čengić Vila III” (skraćeni postupak) (Odluka o pristupanju izradi Plana – „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 21/16) provode aktivnosti na obezbjeđenju podloga za predmetni obuhvat odnosn...
16-10-2017 10:55:49 by Press

OBAVJEŠTENJE


Obavještavaju se građani i pravna lica, da se za potrebe izrade Regulacionog plana “Zabrđe” (Odluka o pristupanju izradi Plana – „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 32/16) provode aktivnosti na obezbjeđenju podloga za predmetni obuhvat odnosno izrada Elaborata “Ažuriranje geodetskih podloga sa v...
16-10-2017 10:53:17 by Press

Obavijest PU Novi Grad za ROTOR


Obavještavamo Vas da će se u okviru Projekta “Digitalni turistički BH itinerer” u kojem je Općina Novi Grad Sarajevo parenr Organizaciji za razvoj turizma ROTOR po Sporazumu br. 03-05-23155/15, dana 02.10.2017. godine, u period od 14:00 do 16:00 sati vršiti fotografisanje i snimanje turističkih loka...
02-10-2017 10:34:40 by admin

Rezultati javnih poziva poslodavcima za učešće u Programu „Partnerstvom do novih radnih mjesta“


Lista aplikanata - poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu „Partnerstvom do novih radnih mjesta“ po javnim pozivima Općine Novi Grad Sarajevo od  19.06 i 14.07.2017. godine:     Naziv poslodavca: Ukupan broj ostvarenih bodova Broj osoba koje će se obučiti i...
02-10-2017 09:38:15 by admin

Obavještenje o stavljanju na uvid Nacrta RP "Švrakino Selo Aneks"


Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Nacrt Regulacionog plana "Švrakino selo Aneks", utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, stavlja na javni uvid od 01.08. do 01.09.2017. godine u terminu od 8,30 do 15,00 sati, u MZ „Švrakino selo I“ ul. Safeta Hadžića br. 177 i M...
31-07-2017 17:07:03 by Press

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU EDUKACIJE ”Hortikulturno uređenje balkona, dvorišta i ulaza u stambene zgrade ”


OBAVIJEST  O ODRŽAVANJU EDUKACIJE ”Hortikulturno uređenje balkona, dvorišta i ulaza u stambene zgrade ”                                              U skladu sa  članom 5. Odluke o podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 14/17)  Općina Novi Grad Sara...
07-07-2017 13:06:22 by Press

Obavještenje o javnom uvidu u Nacrt RP "Bojnik II"


O B A V J E Š T E NJ E    Obavještavaju se građani i zainteresovana pravna lica da se Nacrt Regulacionog plana "Bojnik II", utvrđen na sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, stavlja na javni uvid od  07.07. do 07.08.2017. godine u terminu od 8,30 do 15,00 sati, u MZ ”Dobroševići” ul. Ahatovićka...
07-07-2017 12:36:11 by Press

Podrška poslodavcima za upošljavanje potrebnih kadrova


Općina Novi Grad Sarajevo strateški i sistemski provodi set mjera podsticaja privredi, kreiranih u saradnji s poslovnom zajednicom, a što je i prepoznato kroz proces certificiranja za BFC SEE – Općine naklonjena biznisu, te polučilo mjerljive rezultate upošljavanja.  Tekući program podrške poslovno...
01-06-2017 13:29:57 by

Lista aplikanata - poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ po Javnom pozivu Općine Novi Grad Sarajevo od 23.03.2017. godine


Lista aplikanata - poslodavaca koji ispunjavaju uslove za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ po Javnom pozivu Općine Novi Grad Sarajevo od  23.03.2017. godine:     NAZIV APLIKANTA (firme/centra): Ukupan broj ostvare...
23-05-2017 12:44:58 by admin