Javni Pozivi

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica malina


JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica malina   I PREDMET JAVNOG POZIVA   Predmet Javnog poziva je dodjela sadnica malina  stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo u cilju afirmisanja i podrške razvoju voćarske proizvodnje.   II PRAVO UČEŠĆA :   Pravo podnošenja prijava za dodjelu...
20-02-2017 12:20:31 by Press

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica visokostablašica


JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica visokostablašica ( jabuka, kruška, šljiva i trešnja)   I PREDMET JAVNOG POZIVA   Predmet Javnog poziva je dodjela  sadnica visokostablašica (kruška, šljiva, jabuka i trešnja) stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo u cilju afirmisanja i podrške...
20-02-2017 12:18:22 by Press

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu košnica pčelarima


Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 9. i člana  12. Odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/15 i 27/15), člana 2....
20-02-2017 12:13:36 by Press

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD


Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene  novine Kantona Sarajevo”, br. 2 / 16 )  Općinski načelnik raspisuje   JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO  ...
06-01-2017 12:17:48 by Press

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu košnica pčelarima početnicima stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 2. stav 1. tačka 7. Odluke o načinu, vrsti i kriterijima provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Saraje...
08-12-2016 17:10:28 by Press

Javni oglas za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo


javni oglas za prostore   Javni poziv otvoren je do srijede, 14. decembra 2016. godine, do 14 sati.
05-12-2016 16:19:11 by Press

OGLAS o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo putem javne licitacije


Na osnovučlana 363. Zakona o stvarnimpravimaFBiH(„Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 100/13), člana 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj17/14), člana 5.,7.,8. i 9. Odluke Općinskog v...
08-11-2016 09:31:25 by Press

J A V N I P O Z I V Stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za pregled i davanje stručnog mišljenja na projektnu dokumentaciju planiranog zaklona na području Općine Novi Grad Sarajevo


                        Na osnovu člana 50. i 77.  Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), člana 140. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/05), člana 7....
28-09-2016 14:14:29 by Press

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje – direktna podrška za tekuću poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu stava 1. člana 7. Odluke o načinu, vrsti i kriterijima provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 14/2015 i 02/2016 ), člana 37. i 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Služ...
15-09-2016 14:07:16 by Press

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika


Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 2.  stav 1. tačka 7. Odluke o načinu, vrsti i kriterijima provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Saraj...
29-08-2016 15:57:53 by Press

Poziv vlasnicima ruševnog objekta „Pijaca” u ulici Safeta Hadžića bb, Sarajevo


Služba za inspekcijske poslove Općine Novi Grad Sarajevo obratila se Službi za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo sa zahtjevom za izdavanje odobrenja za uklanjanje legalne građevine „Pijaca“ u ulici Safeta Hadžića bb, koja se nalazi na zeml...
23-08-2016 08:58:02 by Press

K O N K U R S za stipendiranje učenika i studenata sportista sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), člana 81. Satatuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 9. i člana 15. Odluke o orga...
18-07-2016 16:00:00

Javni poziv


Na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH " broj: 39/03, 22/06 i 43/10 ) i Odluke o vrsti i minimalnim količinama sredstava potrebnih za provođenje lične i kolektivne zaštite građana i zaposlenika u...
13-06-2016 16:00:00

Raspisan oglas za prijem pripravnika u firmi "Zrak"


Kompanija Zrak 24.05.2016. godine raspisala je Javni poziv za prijem novih 21 pripravnika i to kako slijedi: O G L A S Za prijem pripravnika 1. Bravar III stepen..............................................................................................................................1 izvršil...
26-05-2016 16:00:00

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO


Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 2 / 16 ) Općinski načelnik raspisuje   JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA...
11-05-2016 16:00:00

Poziv za učešće u javnoj raspravi na Nacrt Akcionog plana Općine Novi Grad Sarajevo za saradnju sa nacionalnim manjinama za period 2016 - 2020. godina


Shodno zaključku Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo, donijetim na 37. sjednici održanoj dana 28.04.2016. godine, pozivamo općinske službe, klubove vijećnika, političke partije i stranke čiji vijećnici učestvuju u radu Općinskog vijeća i Kolegiju Općinskog vijeća, mjesne zajednice, udruženja i dru...
11-05-2016 16:00:00