Javni Pozivi

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA za prijavu za Program sufinansiranja zapošljavanja „Partnerstvom do novih radnih mjesta“ u saradnji s JU Služba za zapošljavanje KS


 JAVNI POZIV POSLODAVCIMA     za prijavu za Program sufinansiranja zapošljavanja „Partnerstvom do novih radnih mjesta“ u saradnji s JU Služba za zapošljavanje KS   I                                                        U cilju realizacije Programa aktivne politike zapošljavanja i podršk...
19-06-2017 09:45:18 by Press

PONOVNI JAVNI POZIV POSLODAVCIMA za prijavu za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ Općine Novi Grad Sarajevo


 PONOVNI JAVNI POZIV POSLODAVCIMA za prijavu za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ Općine Novi Grad Sarajevo   I   U cilju realizacije Program aaktivne politike zapošljavanja i podrške privredi u Općini Novi Grad Sarajevo z...
23-05-2017 10:36:15 by Press

J A V N I P O Z I V za upis u registar sportskih klubova i sportskih društava sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo


J A V N I   P O Z I V za upis u registar sportskih klubova i sportskih društava sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo   Predmet javnog poziva: Upis u registar sportskih klubova i sportskih društava sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo. Cilj javnog poziva: Uspostava r...
22-05-2017 10:42:00 by Press

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika površine 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u projektu


Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 2.  stav 1.  tačka 2. Odluke o načinu, vrsti i kriterijima provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sara...
04-04-2017 10:05:41 by admin

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO


JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO   r/b   Adresa poslovnog prostora Površina u m2 Zona   Namjena   Početna cijena u KM/m2 1. Trg Djece Dobrinje br. 13 62,33 II s...
29-03-2017 08:57:22 by Press

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA za prijavu za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ Općine Novi Grad Sarajevo


JAVNI POZIV POSLODAVCIMA  za prijavu za učešće u Programu „Obuka, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca“ Općine Novi Grad Sarajevo  I U cilju realizacije Program aaktivne politike zapošljavanja i podrške privredi u Općini Novi Grad Sarajevo za 2017. godin...
23-03-2017 09:44:11 by Press

Javni oglas za podnošenje prijedloga za dodjelu javnog priznanja "Zlatna plaketa" odbrane Općine Novi Grad Sarajevo"


JAVNI OGLAS ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA “ZLATNA PLAKETA ODBRANE OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO”     Objavljuju se kriteriji i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu ustanovljenog javnog priznanja Općine Novi Grad Sarajevo u 2017. godini, i to:           «Zlatna plaket...
21-03-2017 09:39:25 by Press

JAVNI POZIV za odabir banke za plasiranje kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Općine Novi Grad Sarajevo za privredna lica koja posluju na području Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period 2014.-2020. godine br.01-02-6030/14 usvojene od strane Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo od 31.03.2014. go...
15-03-2017 09:23:24 by Press

Javni oglas za prijavu projekata nevladinih i neprofitnih udruženja koja okupljaju boračku populaciju u 2017. godini


  J A V N I   O G L A S za prijavu projekata nevladinih i neprofitnih udruženja koja okupljaju boračku populaciju u 2017.  godini   A/. Pozivaju se nevladina i neprofitna udruženja, registrovana u skladu sa važećim propisima, sa sjedištem na području Općine  Novi Grad Sarajevo da podnesu projek...
08-03-2017 09:50:07 by Press

Javni oglas za podnošenje prijava za finansiranje projekata crkava i vjerskih zajednica sa područja Općine Novi Grad Sarajevo


Javni oglas za podnošenje prijava za finansiranje projekata crkava i vjerskih zajednica sa područja Općine Novi Grad Sarajevo
03-03-2017 14:12:28 by Press

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica malina


JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica malina   I PREDMET JAVNOG POZIVA   Predmet Javnog poziva je dodjela sadnica malina  stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo u cilju afirmisanja i podrške razvoju voćarske proizvodnje.   II PRAVO UČEŠĆA :   Pravo podnošenja prijava za dodjelu...
20-02-2017 12:20:31 by Press

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica visokostablašica


JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu sadnica visokostablašica ( jabuka, kruška, šljiva i trešnja)   I PREDMET JAVNOG POZIVA   Predmet Javnog poziva je dodjela  sadnica visokostablašica (kruška, šljiva, jabuka i trešnja) stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo u cilju afirmisanja i podrške...
20-02-2017 12:18:22 by Press

JAVNI POZIV za predaju zahtjeva za dodjelu košnica pčelarima


Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 9. i člana  12. Odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 18/15 i 27/15), člana 2....
20-02-2017 12:13:36 by Press

JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD


Na osnovu člana 7. Odluke o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo (“Službene  novine Kantona Sarajevo”, br. 2 / 16 )  Općinski načelnik raspisuje   JAVNI OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA  ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO  ...
06-01-2017 12:17:48 by Press

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu košnica pčelarima početnicima stanovnicima Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst), člana 2. stav 1. tačka 7. Odluke o načinu, vrsti i kriterijima provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Saraje...
08-12-2016 17:10:28 by Press

Javni oglas za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup poslovnih prostora Općine Novi Grad Sarajevo


javni oglas za prostore   Javni poziv otvoren je do srijede, 14. decembra 2016. godine, do 14 sati.
05-12-2016 16:19:11 by Press

OGLAS o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo putem javne licitacije


Na osnovučlana 363. Zakona o stvarnimpravimaFBiH(„Službene novine FBiH“, broj 66/13 i 100/13), člana 5., 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj17/14), člana 5.,7.,8. i 9. Odluke Općinskog v...
08-11-2016 09:31:25 by Press

J A V N I P O Z I V Stručnim licima za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za pregled i davanje stručnog mišljenja na projektnu dokumentaciju planiranog zaklona na području Općine Novi Grad Sarajevo


                        Na osnovu člana 50. i 77.  Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), člana 140. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 07/05), člana 7....
28-09-2016 14:14:29 by Press

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podsticaje u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje – direktna podrška za tekuću poljoprivrednu proizvodnju na području Općine Novi Grad Sarajevo


Na osnovu stava 1. člana 7. Odluke o načinu, vrsti i kriterijima provođenja podsticajnih mjera u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sarajevo ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 14/2015 i 02/2016 ), člana 37. i 81. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Služ...
15-09-2016 14:07:16 by Press