Javni oglas za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Novi Grad Sarajevo u povodu Dana Općine

JAVNI OGLAS

ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

 OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

 

  1. 1. Objavljuju se uslovi i rok za podnošenje prijedloga za dodjelu ustanovljenih javnih priznanja Općine Novi Grad Sarajevo u povodu dana Općine u 2017. godini, i to:

 

-Zlatna plaketa «Safet Hadžić»

-Srebrena plaketa «Safet Hadžić»

-Zahvalnica

  1. Godišnje se mogu dodijeliti dvije Zlatne plakete «Safet Hadžić» (jedna kolektivna i jedna pojedinačna), dvije Srebrene plakete «Safet Hadžić» (jedna kolektivna i jedna pojedinačna) i deset Zahvalnica.

 

  1. Javna priznanja Općine Novi Grad Sarajevo dodjeljuju se pojedincima, društvima, ustanovama, privrednim subjektima i drugim kolektivima koji rade i djeluju na području Općine, a mogu se dodijeliti i stranim državljanima, inostranim i međunarodnim organizacijama za izuzetan doprinos u razvoju određene oblasti ili više djelatnosti od značaja za Općinu, u skladu sa kriterijima utvrđenim u članu 4. Odluke o javnim priznanjima Općine Novi Grad Sarajevo.

 

  1. Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mogu podnijeti pojedinci, privredni subjekti, ustanove, mjesne zajednice, udruženja i drugi organizacijski oblici i njihova tijela.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja podnosi se u pismenom obliku, a obavezno sadrži:

-naziv predlagača i  njegovo sjedište,

-ime i prezime osobe, odnosno naziv subjekta koji se predlaže za priznanje,

-šire podatke o zaslugama i djelima zbog kojih se predlaže sa prilogom dokumentacije, i

-naziv javnog priznanja za koje se predlaže.

Kod predlaganja treba imati u vidu da se Općinska javna priznanja ne mogu dodijeliti izabranim općinskim zvaničnicima i zvaničnicima na višim nivoima vlasti sa područja Općine za vrijeme trajanja njihovih mandata.

Općinska javna priznanja mogu se dodijeliti državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u općinskoj upravi samo za doprinos i ostvarene rezultate koje su postigli izvan redovnog obavljanja utvrđenih aktivnosti.

 

  1. Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se na adresu: Općina Novi Grad Sarajevo - Općinsko vijeće, s naznakom «Dodjela javnih priznanja», Bulevar Meše Selimovića 97, ili putem Pisarnice Općine Novi Grad Sarajevo, najkasnije do 18.10.2017. godine.

Nepotpuni i neobrazloženi prijedlozi ili podnijeti  nakon isteka  utvrđenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Javni oglas objavit će se na oglasnoj tabli Općine Novi Grad, oglasnim tablama mjesnih zajednica, web stranici općine i dnevnom listu „Oslobođenje“.

                                                                                                           

     Predsjednik Komisije

Sarajevo, 15.9.2017. godine                                                      

                                                                                                                   Nazif Osmanović