J A V N I P O Z I V za upis u registar sportskih klubova i sportskih društava sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo

J A V N I   P O Z I V

za upis u registar sportskih klubova i sportskih društava

sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo

 

Predmet javnog poziva: Upis u registar sportskih klubova i sportskih društava sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo.

Cilj javnog poziva: Uspostava registra sportskih klubova i sportskih društava sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo.

 

Način upisa u registar

Sportski klub i sportsko društvo podnose zahtjev za upis u registar isključivo putem obrasca broj 1 - Zahtjev za upis u Registar,  i  obrasca broj 1 –a, koji se nalazi u prilogu javnog poziva.

Zahtjev za upis u Registar može se preuzeti putem zvanične Web stranice općine: www.novigradsarajevo.ba – poveznica Aktuelnosti - Javni Pozivi, kao i u Službenim prostorijama Općine, IV sprat, soba 412.

 

Potrebna dokumentacija

U prilogu popunjenog Zahtjeva za upis u Registar obavezno je dostaviti sljedeću dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj kopiji:

 • Statut udruženja,
 • Rješenje o registraciji (izvod iz registra udruženja) - ne stariji od šest (6) mjeseci,
 • Uvjerenje o poreskoj registraciji,
 • ID broj i ugovor o transakcijskom računu,
 • Osoba ovlaštena za zastupanje sportskog kluba, sportskog društva / udruženja (odluka društva),
 • Sručni kadar (potvrda matičnog saveza),
 • Tradicija sporta- kopija prve registracije,
 • Potvrda Sportskog Saveza Kantona Sarajevo o upisu u matičnu evidenciju,
 • Izvještaji o namjeskom utrošku finansijskih sredstava za dodijelejna sredstva iz Budžeta Općine,
 • Program rada za tekuću godinu,
 • Finanasijski plan za tekuću godinu,
 • Broj članova (izjava ovlaštenog lica)
 • Broj takmičara (upisanih u matični savez).

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za upis u Registar sportski klubovi / sportska drutva, dužna su dostaviti i dokaze  o ostvarenim rezulatitima i uspjesima za  2016, kako slijedi:

 • Nivo takmičenja (kantonalno, Federalno, državno),
 • Broj članova (izjava ovlaštenog lica),
 • Broj takmičara (upisanih u matični savez),
 • Državna takmičenja - seniori (liga, kup),
 • Plasman u ligi - seniori (državno takmičenje),
 • Plasman u ligi - juniori (državno takmičenje),
 • Plasman u ligi - kadeti (državno takmičenje),
 • Plasman u ligi - seniori (Federalno takmičenje),
 • Plasman u ligi - juniori (Federalno takmičenje),
 • Plasman u ligi - kadeti (Federalno takmičenje),
 • Plasman u ligi - seniori(kantonalno takmičenje),
 • Plasman u ligi - juniori (kantonalno takmičenje),
 • Plasman u ligi - kadeti (kantonalno takmičenje),
 • Plasman u ligi - pioniri (kantonalno takmičenje),
 • Olimpijske igre, svjetska i evropska takmičenja - seniori,
 • Olimpijske igre, svjetska i evropska takmičenja - juniori,
 • Svjetska i evropska takmičenja/mediteranske igre - kadeti,
 • Svjetska i evropska takmičenja/mediteranske igre - pioniri.

 

Sportski klubovi/sportska društva upisana u Registar sportskih klubova i sportskih društava sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo, dokumentaciju koja se odnosi na dokaze o ostvarenim rezultatima i uspjesima,  program rada, izvještaj o utrošku finansijaskih sredstava, rješenje o registraciji (izvod iz registra udruženja) - ne stariji od šest (6) mjeseci, finansijski plan za tekuću godinu, broj članova i broj takmičara, dužni su dostavljati kontinuirano za svaku kalendarsku godinu.

 

Podnošenje Zahtjeva za upis u Registar

Zahtjev za upis u Registar sa pratećom dokumentacijom može se podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja na Web stranici Općine, u zapečaćenoj koverti putem protokola Općine Novi Grad Sarajevo svakim radnim danom od 8 do 17 sati ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Novi Grad Sarajevo

Služba za obrazovanje, kulturu i sport

Bulevar Meše Selimovića br. 97

sa naznakom „Uspostava registra za sportske klubove i sportska društva

 

Upis u registar

Sportski klubovi i sportska društva koja u ostvaljenom roku podnesu zahtjev sa traženom dokumentacijom upisat će se u Registar sportskih klubova i sportskih društava sa sjedištem na području Općine Novi Grad Sarajevo.

 

Ako zahtjev za upis u registar ne sadrži svu potrebnu dokumentaciju, Služba za obrazovanje, kulturu i sport će obavijestiti podnosioca zahtjeva da u roku od 8 dana isti dopuni.

 

Sportski klub i sportsko društvo koje nije upisano u Registar neće ostvariti pravo na dodjelu budžetskih sredstava Općine namijenjenih za finansiranje/sufinansiranje programskih aktivnosti klubova/društava.

 

 

Kontakt osoba: Nasiha Čalija, telefon broj: 033 291 321; E-mail: nasihacalija@novigradsarajevo.ba; soba 412 – IV sprat.

 

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR (Obrazac 1)

ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA (obrazac 2)