J A V N I P O Z I V vlasnicima nekretnina u obuhvatu Regulacionog plana „TMZ Feroelektro“

Na osnovu člana 37. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 30/09 – novi prečišćeni tekst, 2/17), člana 33.  stav (3) i (4) Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj 24/17) i Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „TMZ Feroelektro“ („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 31/17), donesene od strane Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo, na sjednici održanoj dana 28.07.2017. godine, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje dana 13.09.2017. godine

 

J A V N I   P O Z I V

 

vlasnicima nekretnina u obuhvatu Regulacionog plana „TMZ Feroelektro“ (Odluka o pristupanju izradi Plana – „Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 31/17) za dostavljanje pismenih prijedloga i sugestija za planska rješenja na zemljištu u njihovom vlasništvu kao i za određena planska rješenja na cijelom području obuhvaćenom planom, a koja se tiču njihove imovine.

 

Uz iste je neophodno dostaviti sljedeće:

 

  • Kopija katastarskog plana ne starija od 6 mjeseci (ovjerena kopija)
  • Zemljišnoknjižni izvadak ne stariji od 6 mjeseci (ovjerena kopija)
  • Dokaz o pravu vlasništva

 

Javni poziv ostaje otvoren do 27.09.2017. godine.

Krajnji rok za dostavljanje pismenih prijedloga i sugestija sa traženom dokumentacijom je 30 dana po isteku javnog poziva odnosno do 27.10.2017. godine, na protokol Općine Novi Grad Sarajevo, za Službu za urbanizam, stambene, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina.

 

Napomena:

Odlukom o pristupanju izradi Regulacionog plana „TMZ Feroelektro“ („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 31/17) date su smjernice za izradu planskog dokumenta. Lokalitet koji je predmetom izrade Regulacionog plana „TMZ Feroelektro“ graniči na zapadnoj strani sa XII transverzalom odnosno ulicom Kurta Schorka, na južnoj strani sa rijekom Miljackom, na istočnoj strani sa Centrom za edukaciju, sport i rekreaciju „Safet Zajko“ te na sjevernoj strani sa željezničkom prugom.