Zaštitna ograda za sigurniji put do škole

U ulici Safeta Zajke, jednoj od najfrekventnijih ulica u Novom Gradu u toku je postavljanje zaštitne ograde uz trotoar za pješake. Projekat se realizira s ciljem poboljšanja sigurnosti učenika i drugih pješaka koji svakodnevno prolaze trotoarom pored ove saobraćajnice.

Postavljeno je oko 450 metara zaštitne ograde, na potezu od ulaza u ulicu Smaila Šikala u Boljakovom Potoku, prema Srednjoj elektrotekničkoj školi u Buča Potoku.

Obzirom da trotoar na ovom dijelu ulice nije bio zaštićen, te da ga svakodnevno koristi veliki broj pješaka, a posebno djece na putu do škole, bilo je neophodno izvršiti postavljanje zaštitne ograde kako bi se pješacima omogućilo sigurnije kretanje.

Izvođač radova, firma „Sela“ sanirala je i ofarbala postojeću oštećenu ogradu u blizini škole „Umihana Čuvidina“ u Boljakovom Potoku.

Osim postavljanja ograde, angažirane su i ekipe preduzeća Lokom koje rade na raščišćavanju šiblja i rastinja uz pješačku stazu.

Općina Novi Grad u proteklom je periodu izvršila postavljanje ograde u dužini od oko 100 metara, na potezu od ulaza u Brezansku do ulaza u Vitešku ulicu u Briješću, kao i proširenje pješačke staze, kako bi školarcima ovog dijela Novog Grada bio omogućen sigurniji put do škole.

I u narednom periodu Općina će nastaviti realizaciju ovakvih i sličnih projekata.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE