Usvojen Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Novi Grad za prošlu godinu

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo na današnjoj je sjednici usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta i godišnji obračun za 2016. godinu.

„Izvršenje budžeta sa 37 miliona ukupno ostvarenih raspoloživih sredstava u 2017. godini jedna je od najboljih godina po finansijskom rezultatu u općini Novi Grad. Ukupno izvršenje budžeta je 94 posto, to se odnosi na prihode i rashode, što govori da je ova lokalna zajednica izvršila sve obaveze koje su budžetom za 2016. godinu planirane i nema neizmirenih obaveza, nije kreditno zadužena“, pojasnio je Emir Dedović, pomoćnik Općinskog načalnika za finansije.

Vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o subvencioniranju kamatne stope za stambene kredite mladima koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. Za tu namjenu iz ovogodišnjeg općinskog budžeta izdvojeno je 100.000 KM. U narednom periodu izradit će se Pravilnik kojim će se propisati posebni uslovi, kriteriji i način provedbe Odluke.

Pravo na sufinansiranje kredita moći će ostvariti osobe starosti do 35 godina, koje su najmanje tri godine nastanjene na području općine Novi Grad Sarajevo, a do sada nisu riješile stambeno pitanje i čiji bračni drug u svom vlasništvu nema stan ili kuću.

Pored navedenog, kandidati će morati ispuniti uslove za dobijanje stambenog kredita, koje utvrđuje banka koja će biti izabrana po javnom pozivu, kojeg će raspisati Općina Novi Grad.

Ova Odluka se ne odnosi na kupovinu stana izgrađenog u okviru programa stambenog zbrinjavanja koje provode nadležna  kantonalna i federalna ministarstva.

Vijeće je podržalo i prijedlog Odluke o novčanoj pomoći porodiljama koje nisu zaposlene, a kojom je utvrđeno da će sve nezaposlene porodilje, godinu dana od Općine mjesečno primati po 50 KM. Na ovaj način lokalna zajednica će nastojati ublažiti razliku porodiljske naknade za nezaposlene majke koje imaju znatno manja primanja u odnosu na zaposlene.

Usvojen je i Program sanacije, rekonstrukcije i održavanja lokalnih nekategorisanih cesta na području Novog Grada za ovu godinu, kao i Nacrt programa 21. tradicionalne manifestacije „Novogradski dani 2017“, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.  

 

PRES SLUŽBA OPĆINE