Učenicima završnog razreda novogradskih osnovnih škola predstavljeni stari tradicionalni zanati

Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa Obrtničkom komorom Kantona Sarajevo realizirala je projekat „Promocija i zaštita starih tradicionalnih zanata“, kojim je obuhvaćeno oko 500 učenika završnog razreda osnovnih škola s područja Novog Grada.

Projekat je proveden kao jedan vid profesionalne orjentacije i opredjeljenja učenika za nastavak školovanja za zanimanja za kojima postoji potreba na tržištu rada.

Radionice su održane u šest novogradskih osnovnih škola: OŠ „Osman Nuri Hadžić“, „Umihana Čuvidina“, „Behaudin Selmanović“, „Mustafa Busuladžić“, „Sokolje“ i „Avdo Smailović“.

Uz izlaganje materijala, poluproizvoda i proizvoda, učenicima su prezentirana zanimanja kao što su električar, kožar, krojač, limar, zlatar, frizer, zatim monter centralnog grijanja, kazandžija, filigranist, dekupažist, te dimnjačar. 

Također, imali su priliku vidjeti način izrade određenih proizvoda, koje su im zanatlije praktično predstavile.

Cilj projekta je promocija deficitarnih zanimanja za kojima postoji potražnja na tržištu rada, te razvoj i afirmacija zanata u savremenim tržišnim uvjetima. 

 

 

PRES SLUŽBA OPĆINE