Tematsko predavanje „Značaj halal certificiranja za proizvođače i konzumente”

Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa Agencijom za  certificiranje halal kvalitete organizira tematsko predavanje „Značaj halal certificiranja za proizvođače i konzumente”.

Predavanje će se održati, u utorak, 31. januara u terminu od 17.30 do 19.30 sati u  multimedijalnom centru Općine Novi Grad Sarajevo, na kojem će se predstaviti i firme koje posjeduju halal certifikat.  

Cilj je upoznavanja građana i firmi sa načinima dobijanja halal certifikata, većim poslovnim mogućnostima firmi koje posjeduju halal certifikate, uticajem halal certificiranih proizvoda na razvoj turizma, kao i ostalim mogućnostima koje pruža halal certificiranje.

Predavači će biti: 

 - Direktor Agencije za certificiranje halal kvalitete - Amir Sakić

 - Član  UO  Agencije za certificiranje halal kvalitete -  prof. dr. Midhat Jašić

 - Šef odjela za edukaciju - Valdet Peštalić

 

Agencija za certificiranje halal kvalitete u Bosni i Hercegovini je prva agencija u  Evropi  koja je registrirala halal standard i danas je u kategoriji zemalja sa najuređenijim halal tržištem. Inače halal proizvodi su na tržištu općeprihvaćeni i prepoznati kao sigurni i pouzdani proizvodi.

Zainteresirani građani i predstavnici firmi mogu se prijaviti do ponedjeljka, 30. januara  putem  e-maila: poljoprivreda1@novigradsarajevo.ba sa dostavljenim podacima:

- za firme: naziv firme, ime i prezime kontakt osobe i kontakt telefon; 

 - za fizička lica: ime i prezime, adresa stanovanja, zanimanje, godina rođenja i kontakt telefon. 

 

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona broj 033 291-253

 

PRES SLUŽBA OPĆINE