Sutra sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo

Treća radna sjednica Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo održat će se u četvrtak, 9. februara 2017. godine, u 10 sati u sali Općinskog vijeća.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

 1. Prijedlog Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu sa prijedlogom Odluke o izvršenju budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu
 2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu
 3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Plana upravljanja otpadom Općine Novi Grad Sarajevo za period 2018 – 2023. godine
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata lokacija za postavljanje prodajnih stolova na području općine Novi Grad Sarajevo
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata lokacije za postavljanje rashladnih uređaja i škrinja na području općine Novi Grad Sarajevo
 6. Prijedlog Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Novi Grad Sarajevo za period 2017 – 2022. godine
 7. Izvještaj o upravnom rješavanju jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo za 2016. godinu
 8. Informacija o dodjeli jednokratnih novčanih pomoći za pripadnike boračkih populacija u 2016. godini
 9. Prijedlozi odluka i rješenja iz imovinsko pravne oblasti
 10. Izbor i imenovanja
 11. Vjećnička pitanja i inicijative

 

PRES SLUŽBA OPĆINE