Sutra sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo

Sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo održat će se u četvrtak. 28.02.2017. godine sa početkom u 10 sati u velikoj sali Općinskog vijeća.

 Za sjednicu je predlažen sljedeći

 DNEVNI RED

 1. Informacija o stanju sigurnosti i aktivnosti Treće policijske uprave u 2016. godini sa uporednim pokazateljima iz prethodnih godina
 2. Izvještaj o radu Općinskog vijeća, radnih tijela i Službe za poslove Općinskog vijeća u 2016. godini
 3. Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo za 2016. godinu
 4. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Novi Grad Sarajevo u 2016. godini
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m2 korisne površine u stambenoj izgradnji na području Općine Novi Grad Sarajevo za 2016. godinu
 6. Prijedlog Odluke o visini naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta – rente na Općini Novi Grad Sarajevo za 2017. godinu
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pečatima
 8. Izvještaj o realizaciji projekta humanitarnog karaktera za NVO po javnom pozivu u 2016. godini
 9. Izvještaj o realizaciji projekta NVO po javnom pozivu u 2016. godini
 10. Izvještaj o realizaciji Odluke o stipendiranju učenika i studenata za školsku 2016/17. godinu
 11. Nacrt Programa obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambenooslobodilačkog rata 92-95 i NOR-a 41-45 u 2017. godini
 12. Informacija o dodjeli pomoći u participaciji liječenja teško oboljelih osoba sa područja Općine Novi Grad Sarajevo u 2016. godini
 13. Informacija o realizaciji Programa dodjele jednokratne novčane pomoći za opremanje novorođenog djeteta porodicama sa troje ili više djece u 2016. godini
 14. Informacija o održanim kulturno-zabavnim manifestacijama u 2016. godini (sa posebnim osvrtom na filmske projekcije)
 15. Prijedlozi Odluka i Rješenja iz imovinsko-pravne oblasti

 

PRES SLUŽBA OPĆINE