Sutra 2. radna sjednica Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo

U  sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo, u četvrtak 29. decembra 2016. godine, u 10 sati održat će se 2. radna sjednica Općinskog vijeća.

 

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Općine Novi Grad Sarajevo
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama vijećnicima, predsjednicima klubova, predsjedavajućem Općinskog vijeća, zamjenicima predsjedavajućeg, članovima radnih tijela i članovima općinske izborne komisije
 3. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Općine Novi Grad Sarajevo za period januar - mart godine
 4. Nacrt Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2017. godine
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Zakon o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima Kantona Sarajevo i Zakon o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći Kantona Sarajevo
 6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog projekta “Trg Solidarnosti A faza” Aliapašino Polje (skraćeni postupak)
 7. Izvještaj o realizaciji planiranih projekata podsticaja poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sarajevo
 8. Informacija o ostvarenim pravima na banjsko-klimatsko liječenje boraca-branitelja BiH u 2016. godini
 9. Informacija o realizaciji Odluke o upotrebi znakovnog jezika u Općini Novi Grad Sarajevo
 10. Prijedlozi Odluka i Rješenja iz imovinsko pravne oblasti
 11. Vjećnička pitanja i inicijative

 

 

PRES SLUŽBA OPĆINE