Sutra 1. radna sjednica Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo u novom sazivu

 U  sali Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo, u četvrtak 8. decembra 2016. godine, u 10 sati održat će se 1. radna sjednica Općinskog vijeća.

 

 Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

 1. Izbor vijećnika u Gradsko vijeće Grada Sarajeva
 2. Imenovanje Komisije za Statut i Komisije za Budžet Općinskog vijeća
 3. Prijedlog Odluka o dodjeli javnih općinskih priznanja u godini – Dan Općine Novi Grad Sarajevo
 4. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo za godinu
 5. Informacija o izvršenju budžeta za period 01.01. – 30.09.2016. godine
 6. Prijedlog Odluke o obavljanju poslovnih djelatnosti na području Općine Novi Grad Sarajevo
 7. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Plana upravljanja otpadom Općine Novi Grad Sarajevoza period 2016-2020. godine
 8. Izvještaj o realizaciji Odluke o stipendiranju učenika i studenata sportista za školsku 2015./16. godinu
 9. Izvještaj o održanoj tradicionalnoj manifestaciji „Novogradski dani 2016“
 10. Izvještaj o stanju i uslovima rada mjesnih zajednica sa aspekta prostornih, materijalno – tehničkih i finansijskih uslova rada
 11. Informacija o stanju bespravne gradnje i bespravnom zauzimanju javnih površina na području Općine Novi Grad Sarajevo, u periodu od 01.01.2016. godine, do 31.10.2016. godine
 12. Informacija o stanju, problemima i načinu rješavanja pitanja od interesa boračke populacije i njihovih porodica u Općini Novi Grad Sarajevo
 13. Informacija o radu Centra za rani dječiji rast i razvoj
 14. Informacija o izgradnji i stanju spomen – obilježja na području Općine Novi Grad Sarajevo
 15. Informacija o stanju saobraćaja u mirovanju
 16. Informacija o uslovima rada u ustanovama za predškolski odgoj i obrazovanje na početku školske godine
 17. Informacija o stanju i rezultatima sportskih klubova sa područja Općine na kraju takmičarske sezone
 18. Informacija o uspjehu učenika u osnovnim školama na kraju 2015./16. školske godine
 19. Informacija o stanju skloništa kojima raspolaže Općina Novi Grad Sarajevo
 20. Informacija o stanjuklizišta na području Općine Novi Grad Sarajevo, s aspekta civilne zaštite
 21. Akti iz imovinske
 22. Vjećnička pitanja i inicijative

 

PRES SLUŽBA OPĆINE