STANJE PRIRODNE OPASNOSTI PROGLAŠENO JE ZBOG POJAVE ZMIJA, ŠTAKORA I MOGUĆNOSTI IZBIJANJA ZARAZNIH BOLESTI

Povodom medijskih natpisa, objavljenih od strane OO SDP Novi Grad Sarajevo, a vezanih za proglašenje stanja prirodne opasnosti na dijelu općine Novi Grad Sarajevo, zbog pojave zmija i štakora, usljed bujne vegetacije, koja nije adekvatno tretirana u ovoj godini, Općina Novi Grad Sarajevo informiše javnost o sljedećem:

 

Nakon niza održanih sastanaka sa predstavnicima KJKP „PARK“ i velikog broja pritužbi građana da je stanje komunalne higijene na javnim zelenim površinama na području općine Novi Grad Sarajevo, više nego urgentno, a što je izazvalo pojavu gmizavaca, glodara, te stvorilo povećanu opasnost od pojave zaraznih bolesti (mišja groznica, krpelji i sl.), zatražen je hitan sastanak i sa ministrom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Senadom Hasanspahićem.

Na sastanku su predstavnici Općinske vlasti tražili adekvatnu reakciju nadležnog Ministrstva, kojom se nastala situacija mora hitno rješavati, kako bi se spriječile moguće posljedice. Konstatovano je da KJKP „PARK“ nije u stanju adekvatno odgovoriti nastalom problemu bez angažmana sezonskih radnika, čija procedura odobravanja od strane  JU „Služba za zapošljavanje KS“ nije okončana ni do današnjeg dana.

Analizom i razmatranjem ozbiljnosti nastale situacije, Općinski Štab civilne zaštite na sjednici donosi Odluku o utvrđivanju mjera zaštite i spašavanja usljed postojanja neposredne opasnosti od nastanka prirodnih i drugih nesreća zbog loše higijensko-epidemiološke situacije na dijelu općine Novi Grad Sarajevo, a shodno članu 134 i 138. stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10).

Isti dan aktivirane su sve strukture civilne zaštite i JP „LOKOM“ (čiji je osnivač Općina) da u koordinaciji sa raspoloživim strukturama KJKP „PARK“ što hitnije pokušaju stanje normalizirati, a nakon toga  prepustiti na dalje održavanje nadležnom preduzeću.

Predloženo je da se angažuju i uposlenici Općine (na osnovu adekvatne preraspodjele posla unutar Organa javne uprave), kako bi isti u što hitnijem roku, bez ikakvih dodatnih troškova, bili na ispomoći saniranja nastalog stanja.

Sjednici Štaba prisustvovali su predstavnici resornog kantonalnog ministarstva, KJKP „PARK“, JU „DOMOVI ZDRAVLJA“, te predstavnici 12 Savjeta mjesnih zajednica najgušće naseljenih dijelova općine. 

Akcija je počela 21. juna 2017. godine i trajat će do petka, 7. jula 2017. godine, kada se očekuje da će se koordiniranim djelovanjem sanirati većina javnih površina na kojim se nalaze i dječija igrališta, parkovski mobilijari i šetnice za naše građane.

Reakcija OO SDP Novi Grad Sarajevo i šefa kluba Elvisa Hodžića, su dokaz da su  za njih politiziranje i taktiziranje važniji od stvarnog interesa i potrebe naših građana.

Ovim putem pozivamo ih da svojim angažmanom doprinesu na rješavanju gorućih problema građana Novog Grada, o čijoj urgentnosti je donedavno apelovao i sam Hodžić, putem društvenih mreža.