Škola na Aneksu dobila krov

Izgradnja škole u naselju Aneks odvija se predviđenom dinamikom, završeni su grubi građevinski radovi, škola je dobila krov, a uskoro će uslijediti i postavljanje fasadne stolarije, potvrdio nam je šef gradilišta Ismet Pandžo.

Pandžo je kazao da se trenutno dovršavaju termoizolaterski i hidroizolaterski radovi na ravnom dijelu krova i vrše pripreme za postavljanje fasadne stolarije.

„Završeni svi armirano-betonski i zidarski radovi, postavljena je krovna konsrukcija, postavljen je krov na školskom objektu i fiskulturnoj sali, a vrlo brzo bit će postavljena i fasadna stolarija, čime će objekat biti u potpunosti zatvoren“, izjavio je Pandžo.

Izgradnja nove škole u naselju Aneks, gdje djeca iz ovog naselja, Starog Hrasnog i Hrasnog Brda godinama pješače do škole i po nekoliko kilometara saobraćajnicom koja nema trotoar, jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koje Općina Novi Grad realizira zajedno sa Općinom Novo Sarajevo i Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Potreba za izgradnjom škole postoji više od deset godina, a da bi se došlo do njene izgradnje urađeno je mnogo posla. Prije svega Općina je srušila i uklonila devastirani objekat nekadašnjeg ženskog zatvora, zatim uradila kanalizacionu mrežu u Vrbovskoj ulici nakon čega je u maju 2014. godine počela izgradnja.

Izgradnjom škole, stanovnici će dobiti novi školski objekat sa fiskulturnom salom i pratećim sadržajima i neće više morati svoju djecu slati u kilometrima udaljenu školu.

Školu će moći pohađati više od 850 učenika, a pored učionica i kabineta planiran je poseban prostor za cjelodnevni i produženi boravak djece.

Vrijednost ugovorenih radova koje finansiraju Općina Novi Grad, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS i Općina Novo Sarajevo iznosi 3,2 miliona konvertibilnih maraka, a do sada izvedeni radovi su koštali 2,1 milion konvertibilnih maraka. Implementator projekta je Zavod za izgradnju KS.

U narednoj godini radit će se fini građevinsko-zanatski i instalaterski radovi.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE