Povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine na Dobrinji otvorena Policijska stanica

U povodu 1. marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine danas je u naselju Dobrinja stavljena u funkciju Policijska stanica, koja će djelovati u sklopu Četvrte policijske uprave MUP-a Kantona Sarajevo.

Prostor u vlasništvu Općine Novi Grad od oko 200 metara kvadratnih, u ulici Dobrinjske bolnice broj 14, Općina je adaptirala i stavila na upotrebu Četvrtoj PU.

Uspostavljanje ove organizacione jedinice MUP-a KS zanačajno je u smislu poboljšanja efikasnosti u radu policijskih službenika Četvrte PU, što će doprinjeti boljoj sigurnosti stanovništva ovog naselja i cijele općine Novi Grad.

„Uzimajući u obzir broj stanovnika na području općine Novi Grad, teritorijalni položaj i druge parametre koji utiču na sveukupno stanje sigurnosti, ukazala se potreba za formiranjem policijske stanice. Tako će od danas u ovim prostorijama, pored PS Novi Grad i policijskog odjeljenja Rajlovac egzistirati i PS Dobrinja koja će biti teritorijalno nadležna za naselja Dobrinja, Aerodromsko Naselje, Saraj – Polje i Nedžarići. Zahvaljujem se Općini Novi Grad koja je pomogla da se ovaj projekat realizira za dobrobit šire zajednice“, izjavio je načelnik Četvrte PU Mirsad Đelilović.

Načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić kazao je da je stavljanje u funkciju policijske stanice značajno prije svega, jer se radi o jednom od najvećih naselja u Sarajevu i BiH, koje se nalazi na prostoru granice između dva entiteta, gdje je u ranijem periodu bilo dosta kriminalnih aktivnosti. Zbog toga je važno da policija bude blizu.  

„Kada je u pitanju život naših stanovnika, sigurnost je u vrhu prioriteta i nadam se da će formiranje policijske stanice u ovom dijelu Novog Grada doprinjeti da sigurnost bude na većem nivou“, izjavio je načelnik Efendić.  

Vrijednost projekta kojeg su zajednički realizirali Općina Novi Grad Sarajevo i MUP Kantona Sarajevo iznosi oko 45.000 konvertibilnih maraka, od kojih je Općina izdvojila dvije trećine, a MUP KS jednu trećinu novčanih sredstava.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE