Potpisani sporazumi za finansiranje prevoza za učenike sa poteškoćama u kretanju i njihove pratioce

Općina Novi Grad Sarajevo, kao i prethodnih godina,  i ove će godine finansirati prevoz za  učenike  sa posebnim obrazovnim potrebama i poteškoćama u kretanju i njihove pratioce. Tim povodom u zgradi Općine potpisani su sporazumi za finansiranje prevoza učenika s područja općine Novi Grad koji pohađaju pet specijaliziranih javnih ustanova.

Sporazumi su potpisani sa predstavnicima Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Zavoda za specijalno obrazovanje i odgoj djece "Mjedenica", Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju "Vladimir Nazor", Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje i Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju i njihovi pratioci.

„Općina Novi Grad Sarajevo kontinuirano finansira prijevoz učenika sa posebnim obrazovnim potrebama i poteškoćama u kretanju i njihovih pratioca. To je jedan od načina da im pomognemo u svakodnevnom kretanju do škole i nazad. Za tu namjenu iz Općinskog budžeta izdvojeno je 70.000 konvertibilnih maraka“, kazao je načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, napominjući da će ova lokalna zajednica i ubuduće nastojati da pomaže ovu djecu u skladu sa svojim mogućnostima.

 Direktor Centra „Vladimir Nazor“ Zulfo Ahmetović istakao značaj podrške koju ova lokalna zajednica pruža učenicima koji pohađaju odgojno-obrazovne centre.

„To nam puno znači obzirom da je ovo važan segment pomoći učenicima sa otežanim kretanjem koji u većini slučajeva ne mogu koristiti javni prevoz i zato je važna podrška lokalne zajednice iz koje dolaze, kako bi mogli na vrijeme pohađati nastavni  proces, ali i podrška roditelju kao pratiocu. Novi Grad kao najmnogoljudnija Općina u Kantonu Sarajevo zaista je pozitivan primjer kako jedna lokalna zajednica potpomaže stanovnike koji su usmjereni na veću podršku, kao  što su djeca sa otežanim kretanjem, te učenici sa razvojnim teškoćama“, izjavio je Ahmetović.  

Dodao je da će se u saradnji sa Općinom Novi Grad u naredom periodu nastojati iznaći još bolja sistemska rješenja prevoza djece, kako bi se roditelji oslobodili od obaveze dovođenja i odvođenja djece nakon nastavnog procesa.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE