Postignut dogovor za rješavanje problema odlaganja otpada: Gradska deponija ponovo u funkciji

Nakon što su predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, Općine Novi Grad i JKP „Rad“, postigli dogovor sa predstavnicima građana sedam novogradskih mjesnih zajednica koji su blokirali rad preduzeća „Rad“ zbog nepropisnog odlaganja otpada, koje već duži vremenski period uzrokuje širenje nesnosnog neugodnog mirisa, Gradska deponija u Buča Potoku ponovo je stavljena u funkciju. Građani su pristali da se pomjere sa ulice i da se nastavi funkcionisanje JKP „Rad“ i odvoz smeća sa sarajevskih ulica.

Tokom sastanka sa predstavnicima građana koji su proteklih dana izražavali svoje nezadovoljstvo i blokirali rad preduzeća „Rad“, koje  već nekoliko godina nepropisno odlaže otpad na deponiji, zbog čega je ugroženo zdravlje stanovnika okolnih naselja, postignut je dogovor da se odmah krene u sanaciju deponije.

Konstatovano je da način odlaganja otpada na deponiju nije u skladu sa planiranom tehnologijom, te da istraživanja Tužilaštva BiH nisu jedini problem deponije.

Jedan od zaključaka je da se odlagalište na kojem je otpad odlagan zadnjih četiri ili pet godina konzervira, a da se već od sutra krene sa njegovom konzervacijom. Radovi će trajati nekoliko mjeseci dok se taj posao ne privede karaju. Također je dogovoreno da se ubuduće sav otpad odlaže prema tehnologiji koja se jedno vrijeme primjenjivala u deponiji, a sa čijom se primjenom prestalo prije 4-5 godina, navodno zbog nedostatka finansijskih sredstava. To podrazumijeva prekrivanje svakog sloja otpada slojem zemlje i folijom koja sprečava širenje neugodnih mirisa.

„Dogovoreno je i da se prečistač procjednih voda koji se nalazi u donjem dijelu deponije konačno stavi u funkciju, što bi se trebalo desiti najkasnije do juna naredne godine, kao i da će građanima biti omogućeno da prate radove koji se budu odvijali na deponiji. Premijer je obećao da će doći ovdje za 15 dana da se zajedno sa građanima uvjeri u realizaciju navedenih aktivnosti“, izjavio je načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić, koji je zajedno sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem, ministrom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomirom Lukićem i ministrom komunalne privrede i infrastrukture Senadom Hasanspahićem  danas obišao Gradsku deponiju.

 „Žao mi je da je ovo bio način kojim se došlo do ovakvih mjera, ali je važno da se one konačno počnu realizirati i da deponija počne primjenjivati tehnologiju koja neće stvarati probleme okolnom stanovništvu, a to je jedan veliki dio općine Novi Grad“, istakao je načelnik Efendić.

Najveća odgovornost na realizaciji dogovorenog je na preduzeću „Rad“, koje upravlja deponijom.

Premijer Konaković je naglasio činjenicu da Kanton Sarajevo sa deponijom već duže vrijeme ima problem. „Već od aprila smo poduzimali aktivnosti na izgradnji ploha za odaganje otpada. Danas smo se dogovorili da  ispoštujemo zaključke i da za 15 dana ponovo dođemo ovdje da vidimo u kojoj su fazi realizacije. Mislim da će problem deponije ubrzo biti riješen. Već od sutra će se početi sanirati velika ploha preko koje će se stavljati zemlja, a nadam se da će početi i odlaganje otpada na novoj  savremenoj plohi koja je uređena po standardima“, rekao je Konaković.

Dodao je i da je pri kraju izgradnja plohe za odlaganje inertnog otpada što će također smanjiti količine otpada koje se odlažu na Gradskoj deponiji.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE