Počinje izgradnja oborinske kanalizacione mreže u Prnjavorskoj ulici u naselju Aneks

U zgradi Općine Novi Grad Sarajevo danas je potpisan ugovor za izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u Prnjavorskoj ulici na Aneksu.

Ugovor su potpisali pomoćnik načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za investicije i infrastrukturu Hamdija Dizdar i Ibro Manjić, direktor firme „Manjo“, koja je izabrana za izvođača radova.

Oborinska kanalizaciona mreža radit će se u dijelu naselja Aneks,  gdje je Općina Novi Grad prije dvije godine izgradila feklanu kanalizacionu mrežu dužine 450 metara, čime su 44 individualna stambena objekta priključena na legalni kanalizacioni sistem. Za te radove iz općinskog budžeta utrošeno je oko 177.000 konvertibilnih maraka.

Sada će se raditi drugi dio mreže, odnosno izgradnja sistema za prikupljanje i odvodnju oborinske vode, a bit će položeno 280 metara cjevovoda i izgrađena ulivna građevina kojom će se oborinske vode spojiti u novoizgrađeni kanalizacioni sistem.

Ranije su mještani imali problema s odvodnjom fekalne kanalizacije. Bili su prinuđeni da je sami provedu improviziranim i dijelom otvorenim kanalima, pa se ona slijevala u bašču ispod naselja, što je predstavljalo veliki problem za zdravlje stanovnika tog dijela naselja. 

"Sada je kanalizacija iz tog dijela naselja spojena u fekalni kolektor u ulici Vrbovska i već su 44 stambena objekta priključena na ovu kanalizacionu mrežu, koja je evidentirana i zvanično primljena od KJKP „Vodovod i kanalizacija". Na ovaj sistem bit će priključen i školski objekat koji se gradi na Aneksu. U ovom dijelu projekta radit će se oborinska kanalizaciona mreža u dužini od 280 metara.Vrijednost tih radova je 146.400 konvertibilnih maraka“, izjavio je Dizdar tokom potpisivanja ugovora.

Istakao je da Općina Novi Grad svake godine izdvaja značajna finansijska sredstva za izgradnju infrastrukturnih projekata na području mjesnih zajednica, te da se ovim projektom rješeva višegodišnji problem nepostojanja kanalizacione mreže u ovom dijelu Novog Grada.

Cijeli projekat će se realizirati kroz ovu i iduću budžetsku godinu i koštat će oko 256.400 KM, što će biti dovoljno da se uradi oko 560 metara oborinske kanalizacije u ovom dijelu općine.

Radovi će početi od školskog objekta na Aneksu do recipijenta koji se nalazi u Prnjavorskoj.

Direktor Manjić istakao je da je firma „Manjo“ u proteklom periodu na području Novog Grada realizirala još nekoliko sličnih projekata, te da će i ovaj biti urađen kvalitetno i na vrijeme.     

 

PRES SLUŽBA OPĆINE