Općinskom vijeću Novi Grad prezentirano stanje sigurnosti

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo održalo je 4. radnu sjednicu na kojoj je usvojen Nacrt programa obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 i NOR-a 41-45 za 2017 godinu, koji je upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Vijećnicima je prezentirana informacija o dodjeli pomoći u participaciji liječenja teško oboljelih osoba sa područja općine Novi Grad  Sarajevo u 2016. godini.

Predsjedavajući Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo dr. Rusmir Baljić, koji je i predsjednik Komisije za dodjelu te vrste pomoći, kazao je da Općina Novi Grad za pomoć u liječenju teško oboljelih građana godišnje izdvoji oko 350. 000 konvertibilnih maraka.

„Postoje određene kategorije koje  mogu aplicirati, a pristigne i do 700 zahtjeva.  Nažalost broj tih zahtjeva se iz godine u godinu povećava, tako da možemo reći da imamo jako veliki broj oboljelog stanovništva. Trudimo se prvenstveno da pomognemo djeci i starijima. Naravno imamo i hronična oboljenja, a u dogovoru sa Otvorenom mrežom sufinansiramo transplatacije bubrega u Tuluzu, tako da su dosadašnja iskustva naših korisnika pozitivna. Oni su jako zahvalni i mi se trudimo da pomognemo u mjeri u kojoj možemo“, rekao je predsjedavajući Baljić.

Na današnjoj sjednici prihvaćeni su izvještaj o radu Općinskog vijeća, radnih tijela i Službe za poslove Općinskog vijeća u pošloj godini, kao i izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo za 2016. godinu, izvještaj o radu Pravobranilaštva Novi Grad Sarajevo za 2016. godinu.

Vijeću je prezentirano stanje sigurnosti na području općine Novi Grad u protekloj godini, sa uporednim pokazateljima stanja sigurnosti  u prethodnim godinama.

Prema statističkim podacima Treće Policijske uprave podaci pokazuju pozitivne trendove u smanjenju broja počinjenih krivičnih djela na području Novog Grada, međutim i dalje je stopa kriminaliteta velika čak i sa najtežim ishodima.

Nusad Ajanović, komandir Treće Policijske uprave Novi Grad  istakao je da parametri pokazuju da je broj krivičnih djela na području Novog Grada u odnosu na 2015. godinu manji za 182 slučaja.

Vijećnicima je prezentirana i informacija o dodjeli jednokratne novčane pomoći  porodicama sa troje i više djece. Za tu namjenu u budžetu Općine za 2016. godinu izdvojeno je 70.000 KM, a novčanu pomoć u iznosu od po 500 KM u prošloj godini dobilo je 140 porodica.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE