Oko 300 novogradskih đaka obuhvaćeno govorno-jezičkom rehabilitacijom

Općina Novi Grad Sarajevo u saradnji sa humanitarnom organizacijom SOS Kinderdorf Internacional i ove godine nastavlja realizaciju projekta govorno-jezičke rehabilitacije novogradskih učenika sa poteškoćama u govoru. Tretmanom će biti obuhvaćeno oko 300 učenika prvog razreda iz svih osnovnih škola s područja Novog Grada.

Nastavkom ovog projekta omogućit će se da djeca koja su započela tretmane u ranom uzrastu preveniraju i isprave poteškoće u govoru, posebno kada su u pitanju izgovori određenih glasova i blaži oblici mucanja. Pilot projekat je započet u 2014. godini, a imajući u vidu da se radi o projektu čiji su efekti vidljivi i korisni za naše učenike, te da je postignut određen napredak, projekat je nastavljen i u školskoj 2016./2017. godini.

„Procjena govorno-jezičkog statusa učenika prvog razreda 14 osnovnih škola obavljena je u septembru prošle godine. Od testiranih 1.091 djevojčice i dječaka, kod 322 je utvrđena potreba za govorno-jezičkom rehabilitacijom. Procjenom je obuhvaćena jezička razvijenost, fluentnost govora i artikulacija glasova“, kazao je Tajib Delalić, v.d. pomoćnik načelnika Općine Novi Grad za obrazovanje, kulturu i sport.

Dodao je da je u toku edukacija roditelja i nastavnika, kako bi se roditelji djece kod koje su utvrđene poteškoće, uključili u proces rehabilitacije, te da dobiju materijal i upute za rad sa djecom kod kuće.  

Kontinuitet projekta jezičko-govorne rehabilitacije, koji Općina Novi Grad provodi već tri godine od velike je važnosti, jer se radi o procesu koji zahtjeva dugoročan i individualni rad sa djetetom, kroz vježbe slušne percepcije, razvoja oralno-glasovnog govora, razvoja jezika, razvoja čitanja i pisanja i vježbe za fluentnost govora.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE