Održano predavanje o proizvodnji i preradi mlijeka

Prvo teoretsko predavanje o temi „Proizvodnja i prerada mlijeka“, koje je Općina Novi Grad organizirala u sklopu mjera podsticaja razvoju poljoprivrede i zapošljavanja, održano je u utorak, 18. aprila u sali Općinskog vijeća Novi Grad. Predavači su bili Sabahudin Tahmaz dipl.ing. polj. i Elma Šabotić mr. poljoprivrede iz Zavoda za poljoprivredu FBiH. 

Među  polaznicima edukacije su bili farmeri, obrtnici koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ostali građani koji planiraju da se bave proizvodnjom i preradom mlijeka.

Prisutnima se prvo obratio pomoćnik Općinskog načelnika za privredu i lokalni ekonomski razvoj Džemaludin Kahrović, koji je istakao značaj podsticajnih  mjera koje općina sprovodi za razvoj i unaprjeđenje poljoprivrede na tržišnim osnovama, a u skladu sa Strategijom razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period od 2014-2020. godine.

Direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu Omer Kurtović je u svom izlaganju istakao važnost poljoprivredne prozvodnje i najavio dalju saradnju između Federalnog zavoda za poljoprivredu i Općine Novi Grad Sarajevo kroz provođenje edukacija iz oblasti peradarstva, hortikulture i pčelarstva.

Prisutni su imali priliku saznati više informacija o analizi tržišta, načinima i mogućnostima plasmana  proizvoda, izazovima sa kojima se susreću manji proizvođači mlijeka i mliječnih proizvoda prilikom plasmana proizvoda na tržište. 

Predavači su se osvrnuli i na higijenu i objekte uzgoja životinja, načine i mogućnosti poboljšavanja količine i kvalitete proizvedenog mlijeka. Polaznici su imali priliku da više saznaju i o najčešćim greškama do kojih dolazi prilikom same postavke i izgradnje objekata za držanje životinja kao i objekata za preradu mlijeka.

Naredno teoretsko predavanje  održat će se, u srijedu, 26.aprila 2017. godine sa početkom u 17.30 sati u Vijećničkoj sali Općine Novi Grad Sarajevo, a polaznici će naknadno biti obaviješteni o terminima praktične nastave koja će se održati na dva različita lokaliteta.

Svi zainteresovani građani koji nisu prisustvovali prvom predavanju mogu se prijaviti za naredno predavanje uz dostavljene  podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, zanimanje, godina rođenja, kontakt telefon i email putem  e-maila: poljoprivreda1@novigradsarajevo.ba ili na kontakt telefona:  033 291-253.

Nakon završene edukacije svim polaznicima će biti dodijeljeni certifikati i elektronska prezentacija, a izvršit će se i izbor najuspješnijih.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE