Novih 1.900 protivpožarnih aparata u stambenim zgradama u Novom Gradu

Služba civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo, 4. novembra ove godine, uručila je upraviteljima i etažnim vlasnicima stambenih zgrada sa područja Novog Grada 997 aparata za početno gašenje požara S-6.

Protivpožarni aparati koji su kupljeni u saradnji sa upraviteljima stambenih zgarada raspodijeljeni su po zgradama i zamijenit će stare i dotrajale.

U aprilu ove godine nabavljeno je još 905 protivpožarnih aparata, tako da je u stambenim zgradama na području Novog Grada isporučeno više od 1.900 protivpožarnih aparata, što će doprinjeti unapređenju zaštite od požara.

Kako je kazao pomoćnik načelnika Općine Novi Grad Sarajevo za civilnu zaštitu Fahrudin Kazazić, radi se o nastavku projekta  podizanja i jačanja protivpožarne zaštite na području naše općine, koju u zadnjih nekoliko godina provodi Služba civilne zaštite.

„Projektom su obuhvaćene stambene zgrade kolektivnog stanovanja veće spratnosti, starije zgrade i sl. Služba civilne zaštite će i u narednom periodu raditi na podiznju zaštite od požara na veći nivo, a u okviru redovnih aktivnosti vršit će i provjere na adresama gdje su aparati postavljeni“, kazao je Kazazić.

Obzirom da su protivpožarni aparati u stambenim zgradama najvećim dijelom dotrajali, nabavkom novih, stvoreni su uslovi da se može intervenisati u slučaju izbijanja požara.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE