Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo održao javnu tribinu pod nazivom: “Uspješne lokalne politike kao preduslov uspješne nacionalne politike“

U Balkanskom centru za analizu i studije, sinoć je održana javna tribina pod nazivom “Uspješne lokalne politike kao preduslov uspješne nacionalne politike“. Uvodničar na tribini bio je načelnik Općine Novi Grad Sarajevo, Semir Efendić koji je govorio o važnosti vođenja kvalitetne politike na lokalnom nivou kao preduslov uspješne državne politike.

Na samom početku tribine načelnik Efendić pojasnio je osnovne karakteristike funkcionisanja politike na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, sa posebnim fokusom na lokalni nivo vlasti , o kojem, kako je i  sam istakao, kao njen sudionik može najviše reći u praktičnom i teorijskom smislu.

 Rekao je da politički sistem Bosne i Hercegovine najmanje ovlasti daje lokalnim zajednicama, dok je većina moći koncentrisana na druge nivoe vlasti, iako upravo  loklane zajednice imaju najviše posla, i gdje je moguće ostvariti  najviše efekata rada.

„Politika na Državnom i lokalnom nivou danas skoro nisu ni povezane, općine rade svoj dio posla i sigurno time olakšavaju svim drugim nivoima vlasti, jer jedan veliki broj problema riješe samostalno. Sa druge strane država vrlo malo koristi općine kao mehanizam za realizaciju svojih politika“, istakao je Efendić.

Efendić je podsjetio da je lokalna zajednica doživjela jednu važnu reformu 2004. godine, kada je Bosna i Hercegovina potpisala Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi.

“Zajedno sa kolegama, načelnicima drugih općina iz FBiH, nastojimo u svakoj prilici ukazati našim kolegama na višim nivoima vlasti da se u obavljanju aktivnosti drže Evropske povelje, koja između ostalog, podrazumijeva pravo lokalnih zajednica na samofinansiranje i pravo na korištenje vlastitih resursa, kao i da se o pitanjima važnim za općinu ne odlučuje bez učešća općine“, rekao je Efendić.

Jedno od mogućih rješenja političke i ekonomske krize u BiH  jeste davanje većih ovlasti lokalnim zajednicama, odnosno sredstava i mogućnosti za provođenje lokalne politike, zaključio je načelnik Efendić.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE