Načelnik Efendić obišao stanare zgrade u Geteovoj ulici na Alipašinom Polju

U utorak, 21. februara, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić sa saradnicima je obišao stanare stambene zgrade u ulici Getova broj 2 na Alipašinom Polju, čiji su stanovi oštećeni u požaru, 6. februara, u kojem su smrtno stradale dvije osobe.

Predstavnici Općine obišli su oštećene stanove i sa stanarima razgovarali na koji način bi Općina Novi Grad mogla pomoći da se nastala šteta sanira.  

Obzirom da je prilikom požara došlo do oštećenja na prozorima, kao i u unutrašnjosti stanova, zbog čega vlasnici tih stanova žive u otežanim uslovima, Općina će putem Službe za civilnu zaštitu pomoći da se stanje što prije normalizuje.

U skladu sa svojim ovlastima, u narednim danima nadležna općinska služba će izvršiti procjenu nastale štete i predloži Štabu civilne zaštite hitne mjere za otklanjanje posljedica požara u cilju normalizacije života stanara u dijelovima zgrade zahvaćene požarom.

Upravitelj zgrade preuzeo je obavezu sanacije fasade koja će se izvršiti u narednom periodu, kao i sanaciju i krečenje unutrašnjih zajedničkih prostorija što je već završeno.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE