Načelnici četiri gradske općine iznjeli zajedničke primjedbe na Nacrt zakona o prostornom uređenju KS-a

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić bio je domaćin sastanka sa načelnicima gradskih općina Stari Grad, Centar i Novo Sarajevo Ibrahimom Hadžibajrićem, Nedžadom Ajnadžićem i Nedžadom Koldžom.

Razgovarano je o zajedničkim problemima koje imaju ove četiri lokalne zajednice, kao  i o budućoj saradnji kada je u pitanju definisanje pozicije ovih općina, kao  jedinica lokalne samouprave u Kantonu  Sarajevo i Federaciji BiH.

Kada je u pitanju Nacrt zakona prostornog uređenja Kantona Sarajevo, koji je usvojen na Skupštini KS-a i u fazi je javne rasprave, načelnici Efendić, Hadžibajrić, Ajnadžić i Koldžo zauzeli su zajednički stav. Dogovoreno je da se upute zajedničke primjedbe na Nacrt navedenog zakona, obzirom da je njime predviđeno da Gradsko vijeće i dalje usvaja regulacione planove za četiri gradske općine, dok u ostalim općinama u Kantonu Sarajevo regulacione planove usvajaju općinska vijeća. Načelnici će zatražiti i sastanak sa premijerom Sarajevskog kantona, kako bi obrazložili zahtjeve da se ove četiri lokalne zajednice izjednače sa svim drugim općinama na prostoru FBiH, tako da općinska vijeća budu nadležna za usvajanje regulacionih planova kao i u drugim općina u KS.

Sada Kanton Sarajevo donosi urbanistički plan grada, Gradsko vijeće regulacione planove, a općinska vijeća samo urbanističke projekte za određene regulacione planove.

„Predložit ćemo da se to uredi tako da Kanton Sarajevo donosi prostorni plan,  Grad Sarajevo urbanistički plan grada, a da općine, odnosno Općinska vijeća donose regulacione planova. Na ovaj način bi se omogućio puno efikasniji rad svih nivoa nego što je to sada“, stav je načelnika četiri gradske općine.     

Načelnik Efendić kazao je da je sada situacija takva da tri četvrtine gradskih vijećnika koji glasaju o regulacionom planu unutar neke općine, nisu sa prostora te općine, te da procedura usvajanja nekada traje i više od pet godina.

Dodao je da su četiri gradske općine najspecifičnije u Fereciji BiH, jer ni jedna druga nema takav položaj, da su zapravo dio grada Sarajeva, gdje na istoj teritoriji djeluju dvije jedinice lokalne samouprave, Grad Sarajevo i općine.

Prema riječima načelnika Hadžibajrića suština problema je zapravo Zakon o lokalnoj samoupravi koji nikada nije ispoštovan.

„Dobili smo već veliki broj presuda od Ustavnog suda FBiH, ali je problem u njihovoj implementaciji. Kada se te presude budu ispoštovale onda nećemo imati problema ni oko raspodjele javnih prihoda, osnovnih škola, predškolskih ustanova, puteva  koji su nam prebačeni u nadležnost, gdje smo dobili obavezu bez ikakvih prava, bez novca. Dakle, Vlada Federacije BiH treba da pokrene proceduru da se ispoštuju odluke Ustavnog suda FBiH i onda bi se navedeni problemi riješili“, kazao je Hadžibajrić.     

Na sastanku je bilo riječi i o zajedničkim problemima koji se odnose na finansije, prikupljanja prihoda i njihove distribucije, gdje općinama pripadne najmanje sredstava od svih javnih prihoda, a najviše problema rješavaju upravo općine. Kada je u pitanju zaduživanje FBiH, rečeno je da općine učestvuju u vraćanju kredita bez obzira što nisu učestvovale u procesu zaduživanja i trošenja tih kredita.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE