Na općinskom takmičenju iz matematike najuspješniji učenici osnovnih škola „Fatima Gunić“ i „Skender Kulenović“

U Osnovnoj školi „Osman Nuri Hadžić“, 9. marta, održano je općinsko takmičenje iz matematike, na kojem su učestvovala 123 učenika, sedmog, osmog i devetog razreda osnovnih škola s područja Novog Grada.

Najuspješniji među učenicima završnog razreda bili su učenici OŠ „Skender Kulenović“ Ilma Erović i Iman Dedajić, zatim Arnela Ombaša i Ramina Kalabušić, učenice OŠ „Umihana Čuvidina“, Dalila Lokvančić, Hana Mahmutović i Elina Mursalimova iz škole „Fatima Gunić“, kao i Selma Jakić iz škole „Ćamil Sijarić“, te Irfan Kačapor iz škole „Mehmedalija Mak Dizdar“, Anes Ramić iz OŠ „Sokolje“ i Admir Ahmespahić iz OŠ „Meša Selimović“.

Drugo mjesto osvojili su Azra Alagić, učenica škole „Skender Kulenović“, Nejla Selimović iz škole „Mehmedalija Mak Dizdar“, Berin Karahodžić i Tarik Rahmanović iz škole „Osman Nakaš“, te Emir Agović iz Osnovne škole „Sokolje“.      

Na treće mjesto plasirao se Mirza Hasović, učenik Osnovne škole „Osman Nakaš“.

Najbolji matematičari u kategoriji osmog razreda, sa maksimalnim brojem osvojenih bodova su Sibel Hadžimušović iz škole „Mehmedalija Mak Dizdar“ i Ajdin Hajdarević iz škole „Skender Kulenović“. Drugo mjesto osvojila je Imana Alibašić, učenici škole „Aleksa Šantić“, dok je treće mjesto pripalo Mirzi Podrugu, učeniku škole „Skender Kulenović“.

Najbolje znanje iz matematike među učenicima sedmog razreda pokazale su učenice Osnovne škole „Osman Nakaš“ Asja Rahmanović i Ena Pavlinović, te Šejla Bujak, učenica škole „Aleksa Šantić“.

Drugo mjesto je osvojio Emin Ligata iz Osnovne škole „Fatima Gunić“, dok su trećeplasirani Ema Kurtović i Tajra Čavčić, učenice škole „Skender Kulenović“, zatim Jasenko Brakić iz škole „Osman Nuri Hadžić“, Tarik Ćatić iz škole „Umihana Čuvidina“ i Salih Letić iz škole „Avdo Smailović“.  

Takmičenje je održano u skladu sa programom Prosvjetno-pedagoškog zavoda Kantona Sarajevo. Za pobjednike takmičenja Općina Novi Grad Sarajevo obezbijedila je diplome i novčane nagrade, koje će im biti uručene nakon što se završe sva općinska takmičenja.

 

PRES SLUŽBA OPĆINE