Komisija Općinskog vijeća za saradnju sa lokalnim zajednicama u BiH i inostranstvu na sastanku sa direktorom Udruženja "EMMAUS"

Komisija Općinskog vijeća za saradnju sa lokalnim zajednicama u BiH i inostranstvu održala je sastanak sa Okanović Hamzalijom, direktorom Udruženja „H.O. Međunarodni forum solidarnosti – EMMAUS“, te pomoćnikom direktora, Škrebo Elmedinom.

U razgovoru je istaknut značaj Udruženja kao domaće, nevladine, humanitarne organizacije koja ima za cilj pružiti pomoć svim ugroženim kategorijama stanovništva, a koja djeluje na cijelom teritoriju BiH, sa mrežom ureda u Doboj Istoku, Sarajevu, Srebrenici i Zvorniku.

Škrebo Elmedin, pomoćnik direktora Udruženja, upoznao je prisutne sa projektima Udruženja, ističući pri tom njihovu misiju i viziju, ali i donatore koji pomažu rad istog.

Dogovorena je posjeta u skorije vrijeme od strane članova Komisije Prihvatnom centru „Duje“ koji je otvoren 1999. godine i najveći je od 9 projekata „EMMAUS-a“.

Dr. Rusmir Baljić, predsjedavajući Općinskog vijeća i predsjednik Komisije za saradnju sa lokalnim zajednicama u BiH i inostranstvu iskazao je spremnost za saradnju naglašavajući pri tome potrebu postojanja ovakvih Udruženja sa aktivnim djelovanjem na terenu.