Besplatno predavanje za građane iz oblasti peradarstva

Općina Novi Grad Sarajevo organizira još jednu besplatnu edukaciju za građane. Riječ je o edukaciji iz oblasti peradarstva, koja se provodi s ciljem razvoja tržišno orjentisane poljoprivredne proizvodnje Predavač je Amel Hasić mr. poljoprivrede u Federalnom zavodu za poljoprivredu.

Učesnicima edukacije će biti prezentirane tematske oblasti: plasman i tržište peradi i konzumnih jaja, analiza stanja proizvodnje mesa peradi i poticajne mjere, osnovni principi i način držanja peradi, analiza stanja proizvodnje jaja i poticajne mjere, zatim uzgoj i tov brojlera i uzgoj  i proizvodnja konzumnih jaja.

Edukacija će obuhvatiti dva teoretska predavanja, dvije praktične nastave na dva različita lokaliteta, dodjelu prezentacija i certifikata, a vršiće se i izbor najuspješnijih polaznika o čemu će polaznici biti blagovremeno obaviješteni.  

Teoretska edukacija će se održati, u četvrtak, 18. maja i utorak 23. maja, u sali Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo sa početkom u  17:30  sati,  a termini praktične nastave bit će naknadno određeni.

Svi građani koji su zainteresirani za prisustvovanje na edukaciji mogu se prijaviti do 18. 05. 2017. godine  uz dostavljene podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, zanimanje, godina rođenja, kontakt telefon i email putem  e-maila: poljoprivreda1@novigradsarajevo.ba ili na kontakt telefon:  033 291-253.     

 

PRES SLUŽBA OPĆINE