Odluke

Odluka


Odluka
06-01-2017 13:17:55 by Press

Odluka - Nabavka mjernih instrumenata za odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka - Nabavka mjernih instrumenata za odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo
06-01-2017 12:07:02 by Press

Odluka - Održavanje softverskih aplikacija za obračun plaća uposlenika i obračun naknada vijećnicima, ugovora o djelu i autorskih honorara


Odluka - Održavanje softverskih aplikacija za obračun plaća uposlenika i obračun naknada vijećnicima, ugovora o djelu i autorskih honorara
05-01-2017 12:15:40 by Press

Odluka - Usluga održavanja i razvoja sistema za upravljanje dokumentima i procesima ODOS


Odluka - Usluga održavanja i razvoja sistema za upravljanje dokumentima i procesima ODOS
05-01-2017 12:04:06 by Press

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji parkovskog mobilijara


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji parkovskog mobilijara
26-12-2016 11:13:53 by Press

Odluka - Nabavka sadnog materijala - visokostablašica


Odluka - Nabavka sadnog materijala - visokostablašica
23-12-2016 11:05:37 by Press

Odluka - Usluga vršenja kolektivnog osiguranja uposlenih lica u Općini Novi Grad Sarajevo


Odluka - Usluga vršenja kolektivnog osiguranja uposlenih lica u Općini Novi Grad Sarajevo
13-12-2016 14:22:39 by Press

Odluka -Sukcesivno vršenje usluge funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka -Sukcesivno vršenje usluge funkcionalne podrške trezorskom sistemu finansijskog upravljanja Općine Novi Grad Sarajevo
09-12-2016 14:20:20 by Press

Odluka


Odluka
08-12-2016 10:42:42 by Press

Odluka- o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - izvođenje radova na sanaciji i izradi poda u garažno magacinskom prostoru Civilne zaštite


Odluka- o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - izvođenje radova na sanaciji i izradi poda u garažno magacinskom prostoru Civilne zaštite
06-12-2016 10:52:09 by Press

Odluka


Odluka
01-12-2016 13:21:32 by Press

Odluka


Odluka
30-11-2016 10:47:29 by Press

Odluka


Odluka
16-11-2016 13:34:27 by Press

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o predmetu - Izvođenje radova na izgradnji uličnog cjevovoda za poslovnu zonu Bačići 300mm, dužine L=675 i 100 mm dužine L=450m


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o predmetu - Izvođenje radova na izgradnji uličnog cjevovoda za poslovnu zonu Bačići 300mm, dužine L=675 i 100 mm dužine L=450m
16-11-2016 13:10:39 by Press

Odluka


Odluka
08-11-2016 14:59:55 by Press

Odluka


Odluka
03-11-2016 14:37:21 by Press

Odluka


Odluka
28-10-2016 12:57:32 by Press

Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača


Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača
20-10-2016 15:10:32 by Press

Odluka


Odluka
19-10-2016 15:12:58 by Press