Odluka - Vršenje usluge održavanja računarske opreme za potrebe Općine Novi Grad Sarajevo