Odluka - Nabavka roba - agregata za alternativno napajanje električnom energijom operativnog centra i sjedišta zgrade Općine Novi Grad Sarajevo