Odluka - Nabavka kamera sa opremom za snimanje nepristupačnih terena i ostale digitalne i audio opreme