Odluke

Odluka - Vršenje usluge održavanja sistema matični registar


Odluka - Vršenje usluge održavanja sistema matični registar
06-02-2017 16:06:13 by Press

Odluka - nabavka dva mobilna vazdušna šatora sa kompresorom


Odluka - nabavka dva mobilna vazdušna šatora sa kompresorom
02-02-2017 14:07:12 by Press

Odluka- Sukcesivno vršenje usluga funkcionalne podrške trezorskom sistemu funkcionalnog upravljanja Općine Novi Grad Sarajevo


Odluka- Sukcesivno vršenje usluga funkcionalne podrške trezorskom sistemu funkcionalnog upravljanja Općine Novi Grad Sarajevo
02-02-2017 13:59:01 by Press

Odluka - Nabavka medicinskih i imobilizacijskih daski, hipertermalnih prekrivača, vakum madraca i drugih medicinskih pomagala, opreme i sredstava za zaštitui spašavanje u Konkurentskom postupku


Odluka - Nabavka medicinskih i imobilizacijskih daski, hipertermalnih prekrivača, vakum madraca i drugih medicinskih pomagala, opreme i sredstava za zaštitui spašavanje u Konkurentskom postupku
31-01-2017 13:41:16 by Press

Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača


Odluka o dodjeli ugovora i odabiru najpovoljnijeg ponuđača
30-01-2017 13:50:33 by Press

Odluka - Nabavka specijalnog ATV vozila traktor T5 četverotočkaš sa pripadajućom opremom za zaštitu i spašavanje


Odluka - Nabavka specijalnog ATV vozila traktor T5 četverotočkaš sa pripadajućom opremom za zaštitu i spašavanje
27-01-2017 10:16:28 by Press