Arhiva Vijesti

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU NA OBUKU IZ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U ACADEMY387

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («...
17-07-2014 16:00:00

JAVNI POZIV ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA KOME OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO IMA PRAVO RASPOLAGANJA

Na osnovu stava 3. člana 5., člana 105. i člana 107. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, (“...
27-05-2014 16:00:00

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sarajevo

Na osnovu stava 1. člana 19.  Odluke o vrsti podsticaja, kriterijima i načinu provođenja pods...
09-04-2014 16:00:00

JAVNI POZIV ZA ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA

“Pozivaju se organizacije civilnog društva koje nisu aplicirale za sredstva po javnom oglasu O...
26-03-2014 17:00:00

JAVNI POZIV ZA ODABIR BANKE ZA PLASIRANJE KRATKOROČNE KREDITNE LINIJE

Na osnovu Statuta Općine Novi Grad Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. br....
02-03-2014 16:00:00

JAVNI OGLAS ZA PRIJAVU PROJEKATA NEVLADINIH I NEPROFITNIH UDRUŽENJA KOJA OKUPLJAJU BORAČKU POPULACIJU U 2014. GODINI

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («...
25-02-2014 16:00:00

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STANA

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 49/06...
07-12-2013 01:27:44

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG OGLASA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STANA

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH&ldquo...
07-12-2013 01:27:44

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA PONOVNOG KONKURSA ZA DODJELU NEIZGRAĐENOG GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH ("Službene novine FBiH”, broj 49/0...
06-12-2013 00:31:03

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI NA NACRT BUDŽETA OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO ZA 2014. GODINU

Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća broj: 01-02-22388/13 od 28.11.2013. godine, te člana 81. Statut...
02-12-2013 05:10:04

IZMJENE I DOPUNE JAVNOG POZIVA

Na osnovu člana 140. Zakona o prostornom uređenju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/05), č...
30-10-2013 02:28:54

Rang lista projektnih prijedloga organizacija civilnog društva (OCD) primljenih po Javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu projekta LOD III u općini Novi Grad Sarajevo

Rang lista projektnih prijedloga organizacija civilnog društva (OCD) primljenih po Javnom pozivu za...
12-08-2013 06:03:28

POZIV za OCD za učešće u odabiru člana komisije za evaluaciju aplikacija u okviru Javnog poziva "LOD III"

Poštovani,obavještavamo sve zainteresovane oraganizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organiz...
16-07-2013 22:11:55

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZA OPĆINSKE INSTRUKTORE I POPISIVAČE ZA PODRUČJE OPĆINE NOVI GRAD SARAJEVO

Na osnovu člana 26. Zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013....
10-07-2013 01:58:19

JAVNI POZIV organizacijama civilnog društva/NVO za predaju prijedloga projekta u sklopu projekta jačanje lokalne cemokracije/demokratije III - LOD III koji finansira EU

  LOD III - Otvoreni danObavještavamo sve zainteresovane oraganizacije civilnog društva (OCD) /...
28-06-2013 00:00:48

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje info...
07-06-2016 16:00:00

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje info...
07-06-2016 16:00:00

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje info...
29-03-2016 16:00:00

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28 stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje info...
06-03-2016 16:00:00

ODLUKA izvođenja radova na rekonstrukciji trga - C faza Alipašino polje

ODLUKA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
16-06-2016 16:00:00

ODLUKA za goriva za potrebe civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo

ODLUKA OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA  
06-06-2016 16:00:00

ODLUKA za izvođenje radova na sanaciji Teheranskog trga uključujući i ulicu Hasana Sućeske

ODLUKA OBAVJESTENJE O DODJELI UGOVORA    
24-05-2016 16:00:00

ODLUKA za izvođenje radova na izgradnji biciklističke staze Nedžarići-Dobrinja

ODLUKA OBAVJESTENJE O DODJELI UGOVORA  
15-05-2016 16:00:00