Arhiva Vijesti

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji natkrivenih niša i podzemnih kontejnera za diferencijalno prikupljanje otpada

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora u predmetu - Izvođenje radova na izgradnj...
16-08-2016 11:03:28

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Okvirnog sporazuma u predmetu - Izvođenje radova na izgradnji prve faze objekta sportsko-rekreativnog centra Dobrinja

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli Okvirnog sporazuma u predmetu - Izvođenje radova...
11-08-2016 10:58:33

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na vanjskom uređenju dvorane "SRCE" Buća Potok

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u predmetu - Izvođenje radova na vanjskom uređenju dvorane "...
10-08-2016 10:53:29

Obavještenje o dodjeli ugovora - izvođenje radova na čišćenju rijeke Bosne od ušća Miljacke do Partizanskog mosta - ONGS

Obavještenje o dodjeli ugovora - izvođenje radova na čišćenju rijeke Bosne od ušća Miljacke do Parti...
10-08-2016 10:45:55

Obavještenje o poništenju postupka - nabavka opreme za potrebe opremanja dograđenog dijela postojećeg objekta OŠ "Dobroševići"

Obavještenje o poništenju postupka - nabavka opreme za potrebe opremanja dograđenog dijela postojeće...
08-08-2016 10:40:26

Obavještenje o dodjeli ugovora - izvođenje radova na izgradnji fontane sa pratećim sadržajima u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"

Obavještenje o dodjeli ugovora - izvođenje radova na izgradnji fontane sa pratećim sadržajima u Cent...
15-08-2016 10:26:25

Načelnik Smir Efendić predvodio delegaciju bh. općina u Turskoj

Delegacija bosanskohercegovačkih općina i članica Unije turskih gradova (TDBB), na čelu sa načelniko...
18-08-2016 15:24:45

Nova signalizacija na semaforu kod mosta „Žilavka“ u Buča Potoku ubrzat će protok saobraćaja: Zeleno svjetlo za vozače otvoreno sve dok pješak ne pritisne taster za prelazak ulice

Na semaforu kod mosta "Žilavka" u Buča Potoku postavljena je nova signalizacija, tzv. induktivna pet...
17-08-2016 14:15:50

Asfaltiran dio ulice Numan-paše Ćuprilića u Naselju heroja Sokolje

Stanovnici ulice Numan-paše Ćuprilića od broja 136 do broja 170 u Naselju heroja Sokolje prvi put su...
16-08-2016 15:15:08

Sjećanje na šehide i poginule borce Alipašinog Polja

U Općini Novi Grad Sarajevo u nedjelju, 14. augusta, obilježen je Dan „Sjećanja na šehide i po...
15-08-2016 10:55:00

Podrška porodici i natalitetu: Po 500 KM dobile još 23 porodice sa troje i više djece

Općina Novi Grad Sarajevo dodijelila je jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od po 500 KM za još 23 po...
12-08-2016 14:07:20

Rekonstrukcija igrališta u ulici Omladinskih radnih brigada: Uz zamjenu oštećenog mobilijara igralište će biti obogaćeno i novim sadržajima za djecu

U ulici Omladinskih radnih brigada na Dobrinji uskoro će biti obnovljeno i preuređeno veliko dječije...
09-08-2016 13:56:34

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje zemljanih radova na nastavku izgradnje vodovodne mreže dužine 760 m u ulici Viteška

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje zemljanih radova na nastavku izgradnje vod...
05-08-2016 15:31:50

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na ucjevljenju otvorenog kanala u Bojniku

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na ucjevljenju otvorenog kanala u B...
05-08-2016 15:27:15

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju platoa na brdu Žuč

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju platoa na brdu Žuč
05-08-2016 15:24:21

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na polaganju energetskih kablova i kablova za javnu rasvjetu

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na polaganju energetskih...
05-08-2016 15:19:17

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza i trotoara, stepeništa i rukohvata

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje radova na izgradnji i sanaciji pješačkih staza i trotoara...
04-08-2016 15:17:21

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - Nabavka porofesionalnih aparata za isušivanje vlage i puštanja u pogon istih

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka profesionalnih aparata za isušivanje vlage i pušt...
02-08-2016 15:12:17

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji dijela ograde u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na izgradnji dijela ograd...
04-08-2016 15:06:59

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na opremanju portirnice i restorana u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"

Obavještenje o dodjeli ugovora - Izvođenje dodatnih i nepredviđenih radova na opremanju portirnice i...
03-08-2016 14:53:42

Za projekte vjerskih zajednica i crkava izdvojeno150.000 KM

Predsjedavajuća Općinskog vijeća Općine Novi Grad Sarajevo Edina Gabela potpisala je sa predstavnici...
05-08-2016 13:48:15

Počinje izgradnja 9. transverzale: Potpisan ugovor za gradnju prve faze saobraćajnice koja će spajati dva dijela općine Novi Grad

Izgradnja 9. transverzale, saobraćajnice koja će povezivati dva dijela općine Novi Grad Sarajevo poč...
04-08-2016 13:20:20

Nadležna Općinska služba u rekordnom roku odgovorila zahtjevima korisnika trgovinskih štandova na pijacama „Kvadrant“ i TC „Otoka“

Nakon što je Porezna uprava Federacije BiH zapečatila i zatvorila neregistrirane radnje i štandove n...
01-08-2016 14:27:41

Obilježena godišnjica stradanja građana na Otoci - granata ubila majku i kćerku

Delegacije Općine Novi Grad Sarajevo, Udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992. -1...
01-08-2016 12:04:23

Uskoro biciklističkom stazom i do Dobrinje

Naselje Dobrinja uskoro će biti povezano sa biciklističkom stazom, koja je u prošloj godini izgrađen...
29-07-2016 14:16:13

Osigurana sredstva za projekte regulacije korita Miljacke i izgradnje vodovodne mreže u poslovnoj zoni Bačići

Sporazume o sufinansiranju projekata čišćenja i regulacije korita rijeke Miljacke, te izgradnje vodo...
26-07-2016 11:03:10

Temeljita rekonstrukcija škole „Fatima Gunić“ bit će završena do početka nove školske godine

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite...
26-07-2016 10:56:50

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo: Rebalansom budžeta osigurana sredstva za obdanište u zgradi ŽIŠ-a u Buča Potoku i druge kapitalne projekte

Ovogodišnji budžet Općine Novi Grad Sarajevo veći je za blizu četiri miliona konvertibilnih maraka u...
29-07-2016 09:52:32

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje infor...
28-07-2016 15:37:02

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje hortikulturalnih radova u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju "Safet Zajko"

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje hortikulturalnih radova u Centru za e...
26-07-2016 15:31:37

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na rekonstrukciji i investicionom održavanju općinskih objekata

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova...
26-07-2016 15:24:01

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šume Mojmilo

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U PREDMETU - Izvođenje radova na uređenju lokaliteta Park šu...
25-07-2016 11:46:26

ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacione mreže u ulici Prnjavorska

ODLUKA O ODABRIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI OKVIRNOG SPORAZUMA U PREDMETU - Izvođenje radova...
18-07-2016 11:30:02

ODLUKA O ODABIRU PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji separatne kanalizacione mreže u ulici Kodžina i Vejsila Čurčića

ODLUKA O ODABIRU PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA U PREDMETU - Izvođenje radova na izgradnji separatne kan...
18-07-2016 11:32:00

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA U PREDMETU - Izvođenje radova na čišćenju rijeke Bosne od ušća Miljacke do Partizanskog mosta - Općina Novi Grad Sarajevo

ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA U PREDMETU - Izvođenje radova na čišćenju...
11-07-2016 11:32:16

INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE/OBAVJEŠTENJA

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama, Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje infor...
28-07-2016 10:47:28

J A V N I O G L A S za prijavu prijedloga projekata organizacija civilnog društva / OCD koji će se finansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2015. godini

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (&laqu...
10-03-2015 17:00:00

Javni oglas za prijavu projekata nevladinih i neprofitnih udruženja koja okupljaju boračku populaciju u 2015. godini

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («...
23-02-2015 16:00:00

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA KOME IMA PRAVO RASPOLAGANJA OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH („Službene novine FBiH&ldquo...
12-02-2015 16:00:00

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje novčanih podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na području Općine Novi Grad Sarajevo

Na osnovu stava 1. člana 19.  Odluke o vrsti podsticaja, kriterijima i načinu provođenja pods...
14-09-2014 16:00:00

OGLAS o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo putem javne licitacije - BUĆA POTOK 1

OGLAS o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo putem javne licitacije  ...
19-08-2014 16:00:00

OGLAS o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo putem javne licitacije - BAČIĆI

OGLAS o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo putem javne licitacije  ...
19-08-2014 16:00:00

IZMJENE I DOPUNE OTVORENOG JAVNOG POZIVA ZA PRIJAVU NA OBUKU IZ INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA U ACADEMY387

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («...
04-08-2014 16:00:00

JAVNI POZIV ZA ZAKUP ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA KOME IMA PRAVO RASPOLAGANJA OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Na osnovu stava 3. člana 5., člana 105. i člana 107. Zakona o poljoprivrednom zemljištu, (“Sl...
03-08-2014 16:00:00