Multimedija Općine Novi Grad Sarajevo

Podrška razvoju brzorastućih malih i srednjih preduzeća i lokalnog poslovnog okruženja

Video

31.05.2016.godine Sarajevu je održana završna konferencija projekta koji finansira EU “Podrška razvoju brzorastućih malim i srednjim preduzećima (MSP) i lokalnog poslovnog okruženja“, na kojoj su predstavljeni njegovi rezultati, sa posebnim osvrtom na razvojne metode i instrumente razvijene u okviru ovog projekta, koje mogu koristiti druge lokalne zajednice i relevantne institucije. Projekat je jedinstven u identifikaciji brzorastućih MSP te definisanju visokih potencijala zapošljavanja u pojedinim sektorima malog i srednjeg preduzetništva.

Zahvaljujući projektu podržana su 35 MSP i uspostavljeno je više od 110 novih radnih mjesta. Najznačajniji rezultati projekta su se osnivanje Centra za podršku biznisu, Biznis akceleratora, pokretanje web stranice projekta sa cjelokupnom bazom podataka malih i srednjih preduzeća na nivou BiH (www.msp.ba; www.sme.ba), dodjela grantova i konsultantske podrška za 11 brzorastućih MSP, konsultantske usluge za 4 firme sa područja Sarajevske makroregije, mentoring program za 20 startup-a, u skladu sa metodologijom Japanske razvojne agencije- JICA. Nadalje, izrađeni su akcioni planovi za 3 lokalne zajednice koje su partner u projektu, Vodič za pripremu akcionih planova za razvoj MSP, Brošura o poslovanju MSP u općinama Sarajevske makroregije za period od 2012. do 2014. godine, Izvozni katalog MSP itd.
Projekat je također radio jačanju izvoznih potencijala MSP kroz posjetu sajmu Hannover Messe 2016. te je dobitnik međunarodnog priznanja “Stvaratelji stoljeća” za doprinos i razvoj poduzetništva u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi za 2015. godinu.

Ukupna vrijednost projekta je 520.670,00 eura od čega EU finansira 441.470,00 eura iz sredstava IPA 2011. Projekat je u proteklih 30 mjeseci provodila Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA u saradnji sa lokalnim partnerima: općinama Ilijaš, Vogošća i Novi Grad Sarajevo, te Udruženjem poslovnih savjetnika-LESPNet

* * * * * * * * * * * *

EU funded project of support to SMEs helped in creation of more than 110 new jobs

In May Final Conference of the EU funded project "Support to development of fast growing small and medium enterprises (SMEs) and local business environment- FGSMEs" was held today in Sarajevo. Results of the project were presented at the conference, with special emphasis on the development methods and tools developed within the project, which can be used by other local communities and relevant institutions. The project is unique in the identification of fast growing SMEs and defining the high potential of employment in certain sectors of small and medium entrepreneurship.
The project has supported 35 SMEs and helped in creation of more than 110 new jobs. Among its most significant achievements were the establishment of the Business Boost Centre (BBC), Business Accelerator, launch of the project website with the database of all SMEs at the BiH level (www.msp.ba; www.sme.ba), providing grant and consulting support for 11 fast growing SMEs, consulting services for 4 companies of Sarajevo macro region, mentoring program for 20 start-ups. Furthermore, the project developed Action plans for the three partner municipalities, Guidelines for the preparation of action plans for the development of SMEs, Brochure on business performance of SMEs in the municipalities of Sarajevo macro region for the period from 2012 to 2014, Export catalogue of SMEs, etc.
The project also worked on strengthening the export potential of SMEs through the visit to the Hannover Messe 2016, and was awarded with the international recognition "Creators of the Century" for its contribution to the development of entrepreneurship in Central and Eastern Europe in 2015.

The total project value is EUR 520,670.00 of which EUR 441,470.00 was financed by the EU from IPA 2011.The project was implemented in the past 30 months by Sarajevo Economic Region Development Agency SERDA in cooperation with local partners: Municipalities Ilijaš, Vogošća and Novi Grad Sarajevo and The association of Business Consultants -LESPNet.

Turistički potencijali Općine Novi Grad Sarajevo - Turistički rotor -Turizam plus

Mapirane tri turističke atrakcije općine Novi Grad Sarajevo

Kroz projekat „Digitalni turistički BH Itinerer“ u partnerstvu sa organizacijom za razvoj turizma regije ROTOR Doboj te 53 lokalne zajednice i 11 turističkih organizacija u Bosni i Hercegovini, izvršeno je googl mapiranje najzančajnije tri turističke atrakcije sa teritorije općine Novi Grad Sarajevo (Centar za edukaciju, sport i rekreaciju “Safet Zajko, “Novogradski dani kulture i sporta“, Park-šuma Mojmilo) Također ovim projektom uspostavljena je i digitalna besplatna aplikacija „DIGITAL TOUTIST BH ITINERER“, koja omogučava prikaz turističkih ruta u BiH a TV emisije „Turistički Rotor-Turizam plus“ se emituju na 27 TV stanica u BiH  i prevedene su na 20 svjetskih jezika.

Općina Novi Grad Sarajevo učešćem u ovom projektu obezbjedila je osnove za savremenu promociju kapaciteta za razvoj turizma na lokalnom nivou.

 

Promocija turističkih atrakcija u emisiji Rotor plus: Od 21:22 minute Video

Link turističke atrakcije općine Novi Grad Sarajevo: BH-itinerary.com/opcine

Link aplikacije: http://bh-itinerary.com/opcine-opstine/novi-grad-sarajevo.html