Mjesto ugodnog življenja

Vizija i strateško opredjeljenje Općine Novi Grad Sarajevo polaze od Evropske vizije 2020 pametan, održiv i inkluzivan razvoj koji će integrirati javni, privatni i civilni sektor do 2016. godine poboljšavanjem poslovnog okruženja, privlačenjem investicija, podizanjem kvalitete života građana i povećanjem energetske efikasnosti. Sagledavajući realizovane aktivnosti i projekte, zatim cijeneći resurse i potencijale ove općine i utvrđene strateške mjere i projekte uz razvijanje partnerstva  Općina Novi Grad Sarajevo će biti mjesto ugodnijeg življenja i poslovanja uz participaciju lokalnog stanovništva.

U tom pogledu naročita pažnja se posvećuje boljoj dostupnosti i kvalitetu usluga građanima Novog Grada, te prilagođavanjem infrastrukture uslovima života, a u skladu sa nadležnostima lokalne zajednice realizacijom sljedećih programa:

 • Strateško planiranje
 • Podizanje kvaliteta uprave
 • Unapređenje komunalne infrastrukture
 • Unapređenje komunalne higijene
 • Održavanje i unapređenje zelenih površina
 • Održavanje i izgradnja sportskih i dječijih igrališta
 • Inkluzija djece sa posebnim potrebama u društvenim procesima
 • Širenje informacija i participacija zajednice
 • Unapređenje poslovnog ambijenta
 • Podrška programima za zapošljavanje
 • Razvijanje politike prema mladima i sa mladima
 • Podrška osjetljivim kategorijama društva (osobe treće životne dobi, teško oboljeli, nezaposleni, nacionalne manjine sl.)
 • Povećanje kulturno-sportskih i zabavnih sadržaja i programa za sve ciljne grupe stanovništva (sportska takmičenja, koncerti, predstave, kino projekcije, književne večeri i sl.)
 • Podrška vjerskim zajednicama
 • Razvijanje partnerstva sa zajednicom (institucije, nevladine organizacije, građani i sl.)
 • Realizacija projekata saradnje od lokalnog, regionalnog i međunarodnog značaja
 • Podrška jačanju kapaciteta obrazovnih institucija
 • Stipendiranje učenika i studenata
 • Podrška talentiranim mladim osobama
 • Jačanje saradnje Općine i obrazovnih institucija
 • Razvijanje lokalnih takmičenja u znanju, sportu, umjetnosti i sl.
 • Unapređenje kapaciteta za sport i kulturu
 • Podrška upravljačkim funkcijama JP Lokom d.o.o.
 • Održavanje i unapređenje zelenih površina i sadržaja na lokalitetu Park-šume Mojmilo
 • Obogaćivanje sadržaja Multimedijalne sale Općine (kino projekcije i srodni kulturni događaji)
 • Rješavanje aktuelnih komunalnih problema (psi lutalice, ilegalne deponije i sl.)
 • Postupna integracija ravnopravnosti spolova u lokalne programe i projekte
 • Podrška održivosti kapaciteta i sadržaja od javnog interesa stanovništva (zdravlje, obrazovanje, sport i sl.)